Conflicten met buren kunnen oplopen

5176-conflicten-met-buren-kunnen-oplopen (Door Hans Roodenburg)
Eén op de drie Rotterdammers heeft wel eens last van burengeluiden. Eén op de dertien zelfs van extreme overlast.
Indien de buren daar zelf niet uitkomen dan kan dat leiden tot enorme ruzies waarbij men elkaar bijna terroristisch bejegend.
Dat stelt Jur Verbeek, een ex-stadsmarinier van Rotterdam, secretaris van het bestuur van het Landelijk Platform Woonoverlast. Hij is (mede) oprichter van het platform en heeft erg veel ervaring met overlast door buren.
Eigenlijk is de aanpak hiertegen al jaren terug in Rotterdam begonnen.

Vormen

Het tv-programma De Rijdende Rechter (met rechter mr. Frank Visser midden met hoed) heeft zijn bestaansrecht te danken aan het nog altijd groeiend aantal meningsverschillen tussen buren.

De overlast van buren kent vele vormen: onderlinge ruzie van een echtpaar en partners of soms zelfs seksueel gekreun, honden die voortdurend janken of blaffen, keiharde (oorverdovende) muziek, fout gedrag, drugs en in mindere mate overhangend groen en te hoge schuttingen. Het conflict kan zelfs zo hoog oplopen dat getroffen mensen besluiten te verhuizen, hun koophuis zelfs onder de aanschafprijs verkopen of een andere huurwoning vragen.
De rol van de politie hierin is namelijk vaak beperkt. Een wijkagent kan met beide partijen gaan praten en tussen hen afspraken maken. Is er teveel herrie dan kan de politieagent apparatuur of huisdieren in beslag nemen en bij illegale drugsteelt ingrijpen. Werkt dit niet dan rest een van de overlast vindende buren niets anders dan de ander voor de rechter te dagen. Een nogal omslachtige en dure aangelegenheid.

Zowel tuinafscheidingen als ook huisdieren zijn regelmatig de bron voor soms hoog oplopende ruzie.

Uitspraak
Het tv-programma De Rijdende Rechter heeft daaraan zijn bestaansrecht te danken. Wie dat programma wel eens ziet verbaast zich erover hoe mensen soms met elkaar omgaan. De ‘tv-rechter’ doet hierin vaak een uitspraak waarin partijen zich dienen te houden. En met het oog van heel Nederland hierop doen ze dat vaak met wrange tegenzin.
Beseft moet ook worden dat het in dit programma om geschillen gaat die voor tv interessant zijn en dus een heel klein percentage betreffen. Ze halen de krenten uit de pap. Er gaat veel verborgen achter burenconflicten. De politie van Rotterdam-Rijnmond kan erover meespreken. Op hun site en op www.platformoverlast.nl worden veel tips gegeven om de ruzies tussen buren (enigszins) op te lossen.

Experimenten
Er komen experimenten met speciale rechtbanken (in Utrecht en Den Bosch) die aangedragen zaken beoordelen als onder hun leiding buren niet zelf uit hun conflicten komen. Voor inschakelen van de experimentele rechtbank moeten de buren ieder wel een paar tientjes dokken. Anders rest een van de buren alleen maar de ander, overlast gevende partij voor de rechter te dagen. Dat kan een zeer kostbare zaak worden als ook nog advocaten worden ingeschakeld.

Statistieken laten de (voorspelbare) plaatsen (de donkerste) van de meest voorkomende burenruzies zien.

Volgens Verbeek is het niet de bedoeling dat de speciale burenrechters pas opdraven als er geen andere uitweg is dan het conflict voor te leggen. Hij rekent erop dat zij al in een eerder stadium een rol spelen door bemiddeling en mensen op hun rechten en plichten te wijzen.
De experimenten met speciale burenrechters beginnen in Utrecht en Den Bosch. Als het een succes wordt, komt er zo’n rechtbank ongetwijfeld ook in Rotterdam.

Kaarten
Al jaren terug is er onder burgemeester Opstelten van Rotterdam (thans minister van Justitie) volgens Verbeek al een ‘gedegen aanpak’ van de grond gekomen om woonoverlast (burenruzies, drugs, onoorbaar gedrag) tegen te gaan. Gele kaarten en rode kaarten komen er van woningbouwverenigingen die uiteindelijk kunnen leiden tot huisuitzettingen.
Een mooi vervolg hierop vindt Verbeek de proeven met speciale burenrechters. De cijfers die hij over Rotterdam bekend maakte zijn volgens hem weliswaar gedateerd - van een jaar of vijf geleden – maar geven in ieder geval een indicatie. In Rotterdam zou het gaan om circa 200.000 mensen die regelmatig overlast hebben in hun buurt van wie 47.000 zelfs extreme overlast.
Het Landelijk Platform Woonoverlast heeft professionals en een landelijke brede Taskforce die zich bezig houdt met dit soort zaken. Voorzitter is burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort, ex-wethouder en prominent van Rotterdam.
Naar schatting stappen jaarlijks in Nederland 4000 keer ruziezoekende buren naar de rechtbank.

Hayeti :
Hoi,

de politie hoort wel een onderscheid te maken
- Meningen
- misdaden.

Misdrijf hoort gewoon gestrafd te worden.
Wooncoorparatie, staat hier los van en meld het alleen bij de politie.

Een ander woning voor diegene die willen verhuizen,
zou eigelijk beter geregeld moeten worden.

Ik vind dat uithuisplaatsing in Nederland niet kan!

zaterdag 13 dec 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Dichter Peggy Verzett ontvangt de eerste Jana Beranováprijs

De eerste Jana Beranováprijs, vernoemd naar een levende Rotterdamse dichter, is toegekend aan Peggy Verzett voor haar baanbrekende en eigenzinnige poëzie. Verzett (1958) debuteerde in 2005 bij Van Oorschot met de bundel Prijken die buik. Bij Querido verschenen sindsdien Vissing (2010) en Haar vliegstro (2016). Stichting Woordnacht reikt de prijs met ingang van 2019 jaarlijks uit aan een auteur uit het Nederlandse taalgebied voor wie de artistieke vrijheid en integriteit vooropstaan; zonder te hechten aan waardering op basis van conventionele, modieuze en morele criteria. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 3500 euro.

De Jana Beranováprijs 2019 wordt op zaterdag 26 oktober om 14.00 uur uitgereikt in Boekhandel Donner in aanwezigheid van Jana Beranová en de jury, bestaande uit Hugo Bongers, Thomas Möllmann, Wilma Scheffers en Dean Bowen. De gehele middag is gratis toegankelijk voor bezoekers van Woordnacht en Donner.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties