Haantjesgedrag voor seks is zinloos

4829-haantjesgedrag-voor-seks-is-zinloos (Door Hans Roodenburg)

De kans dat een Rotterdamse (jonge-)man een onbekende vrouw heel snel, binnen enkele uren, in bed krijgt, is vrijwel nihil. De kans andersom, een vrouw vraagt een onbekende man snel een wip te maken, is veel groter. Uit oud Amerikaans onderzoek blijkt dat twee derde tot driekwart van de jongemannen – in dit geval studenten – daarop positief zou ingaan.


NRC Handelsblad heeft hierover een alleraardigst artikel gemaakt met deels wetenschappelijke onderbouwing voor zover die al bestond.

Er is een groep die toegeeft opmerkingen naar vrouwen te roepen in de hoop op seks.

Dit gebeurde naar aanleiding van een opinie van internetredacteur Anouk van Kampen die zich ergerde aan de vele botte opmerkingen van mannen op straat in Nederland in een poging om te flirten. Met als uiteindelijke doel snel het bed delen.

Reacties
De krant is overstelpt met reacties daarop. Zo was er een groep die zonder meer toegeeft de opmerkingen naar vrouwen te roepen in de hoop op seks. Van Kampen schat in dat het vooral allochtonen zijn die seksistisch commentaar leveren. Daarvan hebben we vele jongeren in Rotterdam.
In het artikel wordt socioloog Herman Vuijsje opgevoerd die tevens verwijst naar de ervaringen van programmamaakster Sofie Peters die op de Belgische televisie de documentaire ‘Femme de la rue’ maakte over haar ervaringen op straat in Brussel – de bevolking is qua herkomst vergelijkbaar met die van Rotterdam - hoe mannen haar daar benaderden.

Antropoloog Jitse Schuurmans neemt afstand van de idee dat het maken van opmerkingen vooral allochtonen betreft.

Ook daar waren het voornamelijk jongemannen van allochtone afkomst (met name Marokkanen). Volgens Vuijsje heeft dat te maken met cultuur en groepshaantjesgedrag.

Afstand
Antropoloog Jitse Schuurmans van de Universiteit Amsterdam neemt enigszins afstand van het feit dat het allochtonen betreft. ,,Mannen willen onderling hun mannelijkheid bewijzen. Even hun assertiviteit laten zien. Maar of het vaker allochtonen zijn? Ik ken geen onderzoeken die dat onderschrijven,’’ zegt zij in NRC Handelsblad.
De krant is wel wat dieper gaan graven naar wetenschappelijke onderbouwing maar komt niet veel verder. Aangehaald wordt een klassiek Amerikaans onderzoek van Russell Clark en Elaine Hatfield uit 1978 en 1982. ,,Ga je vanavond met mij naar bed?’’ was de vraag aan jongere onbekende vrouwen op de campus. Niemand zei meteen ja. Andersom reageerde de helft tot twee derde van de mannen wel positief als een vrouw dat vroeg. Sommige mannen wilden meteen. De weigeraars: ,,Sorry, ik ben getrouwd’’ of ,,Ik heb een vriendin.’’

,,Ga je vanavond met mij naar bed?’’ was de vraag. Van de mannen reageerde de helft tot tweederde positief als een vrouw dat vroeg.

Succes
Mannen zijn meer geïnteresseerd in ‘casual seks’ dan vrouwen. Een andere Amerikaan, de psycholoog Terri Conley, concludeerde in 2011 dat het over het algemeen niet de aantrekkelijkste mannen zijn die op een vrouw afstappen met de vraag ,,Wil je seks?’’ Maar als een filmster als Brad Pitt dat zou vragen dan zou de kans op succes wel groot zijn.
Schrijver en columnist Christiaan Weijts van NRC Next gooit er ook nog een aardige eigen ervaring tegenaan.
Pogingen om een onbekende vrouw heel snel in bed te krijgen zullen ongetwijfeld in Rotterdam in 99,99 procent van de gevallen stranden.

De artikelen zijn volledig op nrc.nl te lezen. Het bijna wetenschappelijk aangepakte grote verhaal van Ellen de Bruin en Merlijn Kerkhof stond in NRC Handelsblad van 8 januari 2014. Voor niet-abonnees achter een betaalmuur.

Wim :
Het is weer brullen;zou het onderzoek echt plaats gevonden hebben is het een onderzoek van een clown met een vrije dag.
Voorts een normale vent met opvoeding zal een vrouw nooit zo benaderen.

En de zogenaamde onderzoeken uit de VS zijn relatief al zo onbetrouwbaar.En de zogenaamde Rotterdamse jonge mannen, barbaren heb je overal.

vrijdag 10 jan 2014

R.Sörensen :
Wat een volslagen flauwekul.
"Schakelwetenschap" in optima forma!
Zou het uiterlijk en de leeftijd van betrokken vrouwen er misschien iets mee te maken kunnen hebben?
Er is geen onderzoek naar gedaan dus .... het bestaat niet!
Er is nooit onderzoek gedaan wat er gebeurt als je met een Ajaxshirtje op vak X gaat staan. Dus ga rustig je gang!

donderdag 09 jan 2014

DeRazendeBol :
Aha! De jongens en meisjes van dehet NRC doen het (zo te lezen besmuikt maar gretig) achter een betaalmuur!

donderdag 09 jan 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties