Mandela: Herinnering aan apartheid

4790-mandela-herinnering-aan-apartheid (Door Saskia Wigbold)

Een tijdje geleden vond ik tussen een stapel oude papieren dit verkiezingskrantje uit Zuid-Afrika. Het krantje gaf in 1994 informatie aan de bevolking over hoe ze moesten gaan stemmen en aan de stembureaus wat ze konden verwachten.
Mijn vader Herman Wigbold, o.a. oud hoofdredacteur van dagblad Het Vrije Volk, was als een van de vele VN-waarnemers naar Zuid Afrika afgereisd om de eerste vrije verkiezingen van het land bij te wonen.


Na zijn terugkomst vertelde hij mij een voorval dat een onuitwisbare indruk op hem had achtergelaten. In één van de stembureau's hielp hij een heel oud (zwart) mannetje met het invullen van het stembiljet.
,,Mandela,'' fluisterde het mannetje toen mijn vader vroeg op wie hij wilde gaan stemmen. Nadat mijn vader het stembiljet voor hem had ingevuld, liep hij met hem mee naar de stembus.

Op het moment dat het stembiljet in de bus viel, keek het mannetje mijn vader aan en zei: ,,Nu kan ik eindelijk sterven….''

Hieronder enkele details uit het Zuid-Afrikaanse verkiezingskrantje van 1994.

Rob Timmer :
Ach Wim, ik heb zo'n vermoeden dat je geen idee hebt hoezeer je jezelf te kakken zet!

woensdag 11 dec 2013

Wim :
Wat een gekte rondom die Mandela;hij zat niet voor niets gevangen wegens geweld en en nog wat misdaden of is men dat vergeten.En de zogenaamde apartheid is er nog steeds;ja ja de wereld wil weer bedrogen worden met een held die geen held is.

maandag 09 dec 2013

Francis H. :
Prachtig verslag Saskia.
Illustraties met tekst kunnen heel veel weergeven/zeggen.
In dit geval zeker!!!!

maandag 09 dec 2013

Hans Roodenburg :
Perfect detail! In de overkill aan Mandela - vanwege zijn overlijden - in de media, soms heel aardig, zijn de ervaringen van wijlen Herman Wigbold bij de verkiezingen indertijd prachtig. Het geeft in een heel kort stukje weer hoe er in Zuid-Afrika over Mandela gedacht werd.

zaterdag 07 dec 2013

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties