NIEUWS

Afgepakte criminele goederen teruggeven aan burgers

Meer investeren in aanpak ondermijning en opbrengst teruggeven aan de maatschappij

Afgepakte criminele goederen teruggeven aan de maatschappij: met deze nieuwe strategie wil Rotterdam het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit op een innovatieve manier vergroten. Afgelopen jaar is in Rotterdam ervaring opgedaan met deze werkwijze, zo blijkt uit de jaarrapportage 2017.

De gift van een inbeslaggenomen drugsboot aan het Rotterdamse Scheepvaart en Transportcollege najaar 2017 was een goed voorbeeld van deze strategie. Rotterdam wil deze werkwijze uitbreiden. ‘We pakken flink wat geld en goederen af van criminelen. Samen met het Openbaar Ministerie wil ik er voor zorgen dat dit vaker teruggaat naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit. Zo laten we zien dat criminaliteit niet loont en investeren we het geld daar waar dit het hardst nodig is’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb, die vandaag de jaarrapportage naar de Rotterdamse Raad zond.
Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. In Rotterdam maken de partners, Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst, RIEC en de gemeente Rotterdam onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakken deze aan. Dat doen de partners gezamenlijk, ze delen bijvoorbeeld informatie om te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen: een winkel waar zelden een klant binnenstapt en kapperszaken zonder stoel. Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit.

Rotterdam wil vernieuwende wegen bewandelen om deze complexe vorm van criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Dit willen we niet alleen doen door vernieuwende werkwijzen, maar ook door ondermijnende criminaliteit waar mogelijk te voorkomen en vroegtijdig te signaleren. Dit vraagt om meer mogelijkheden ten aanzien van informatiedeling voor de overheid en aanpassing van wet- en regelgeving op landelijk niveau.

Ook in 2017 werden er weer aanzienlijke resultaten geboekt (selectie):

Vastgoed: 10 bestuurlijke boetes wegens onttrekken van woningvoorraad opgelegd; 17 BIBOB-onderzoeken m.b.t. vastgoed uitgevoerd; kennisbijeenkomst met 6 grote vastgoedeigenaren met als doel het signaleren en voorkomen van misbruik van hun panden; 7 winkelpanden aan de Mathenesserweg getransformeerd naar woningen zodat stichtingen en winkels die zich niet aan de regels houden niet kunnen terugkeren. Drugs: 82 vangsten door het HARC-team; 5.264 kilo cocaïne, 2.708 kilo marihuana, 514 kilo heroïne en 999.321 pillen synthetische drugs in beslag genomen; Financiële transacties en crimineel vermogen: beslag gelegd op circa 73 miljoen euro; 19 geldtransactiekantoren gecontroleerd; Spaanse Polder: 15 integrale controles waarvan 12 binnen de autobranche; 5 bestuurlijke sluitingen; afsluiten BOA-convenant waardoor handhavers van Schiedam en Rotterdam in beide gemeenten kunnen werken. Branches: 16 Bibob-onderzoeken; 6 bestuurlijke sluitingen; 5 vergunningen ingetrokken.

Lees meer hierover:

raadsbrief
https://www.rotterdam.nl/nieuws/rapportage-ondermijning/Raadsbrief_resultaten.pdf infographic
http://www.rotterdam.nl/nieuws/rapportage-ondermijning/AOC_2017_infographic_maart_2018.pdf

Lees dit bericht op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter, tel. 06 - 22661917 of me.molenbeek@rotterdam.nl

Lees verder

Leren in bibliotheek voor examen

Leren voor je examen? In de bibliotheek natuurlijk! De examens staan zo langzamerhand weer voor de deur. Voor wie nie[...]

Studenten Erasmus winnen ‘Brandstorm'

7169-studenten-erasmus-winnen-brandstorm
Erasmus Universiteit studenten winnen de Nederlandse finale van L’Oréal’s Brandstorm met hun innovatieve visie o[...]

Meer veilige fietspaden

7167-meer-veilige-fietspaden
“Het fietsseizoen is weer begonnen; gun elkaar de ruimte!” Veilig Verkeer Nederland en Team Roompot - Nederlandse[...]

Samenwerking containerbinnenvaart

Samenwerking containerbinnenvaart op route Duisburg-Rotterdam. Vrachtbundeling en vast vaarschema reduceren havenver[...]

100 conceptdenkers over de wereldproblem

Geniale out of the box denkers lossen wereldproblemen op. Het ei van Columbus organiseert innovatie-denkhotel op 13 [...]

Stedenbouwkundige Aarts beloond met ‘R

7161-stedenbouwkundige-aarts-beloond-met-rotterdammert
Op zijn afscheid als stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam op 10 april heeft de heer Martin J. Aarts de Rotter[...]

Huurzon met zonnepanelen voor iedereen

7160-huurzon-met-zonnepanelen-voor-iedereen
Essent vaart een nieuwe koers en maakt het voor iedereen makkelijk én bereikbaar om stappen te zetten in de richting[...]

Ondernemersprijs regio Rotterdam

7158-ondernemersprijs-regio-rotterdam
Wie is de Nieuwe Held van 2018 en sleept met innovatie, groei, impact en een gezonde financiële ontwikkeling de Nieu[...]

300.000 bloembollen fleuren haven op

Het is lente in de haven. De ruim 300.000 bloembollen die eind vorig jaar in de haven zijn geplant, ontluiken in vol[...]

50 Rotterdammers op Miljoenennacht

7147-50-rotterdammers-op-miljoenennacht
Rotterdammers of gaan op jacht naar miljoenen in Miljoenenjacht. Zondagavond 15 april is de ontknoping te zien bij R[...]

Social media

KOPSTOOT

Bloemkolen

(door Wim de Boek)

New York 1, 2, 3 Pizza
In de wandelgang van Metrostation Dijkzigt.
Zou de man van het reclamebureau thuis wel es met zijn vrouw over z'n werk praten?

https://www.facebook.com/wim.deboek


  • Nieuw

  • Reacties