Een nieuwe ronde cultuurplan, en een nieuw subsidiestelsel

8330-een-nieuwe-ronde-cultuurplan-en-een-nieuw-subsidiestelsel


(van de redactie)

Vanaf 2021 start de volgende cultuurplanperiode. Rotterdamse culturele instellingen kunnen voor de periode 2021-2024 vanaf half december weer subsidie aanvragen. Met ingang van 2021 worden regelingen en subsidies voor cultuur meer dan voorheen op maat toegesneden naar de behoefte van culturele instellingen in de stad. De grootste verandering in de nieuwe periode is de komst van de Rotterdamse Culturele Basis (RCB).


"De ruim 80 Rotterdamse instellingen – groot en klein – die wij via het cultuurplan subsidiëren zijn van onschatbare waarde voor Rotterdam. Ze trekken een gevarieerd publiek en voorzien in een belangrijke culturele behoefte,” aldus wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme). “In de volgende cultuurplanperiode verwachten wij van deze instellingen dat zij samen met de gemeente aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken en het verlevendigen van het culturele ecosysteem. We willen ook dat ze zich inzetten voor het ontwikkelen van talent, samenwerking, eerlijke beloning van professionals, inclusiviteit en diversiteit. Van enkele instellingen met een sleutelpositie in het culturele veld, de RCB, verwachten we daarop extra inspanningen."

De Doelen, Theater Rotterdam, Luxor Theater, Theater Zuidplein, Museum Boijmans Van Beuningen, Maritiem Museum Rotterdam, Kunsthal Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest vormen per 2021 de RCB.

Ruim 80 miljoen
Rotterdam heeft voor de komende vier jaarlijks ruim 80 miljoen beschikbaar voor culturele instellingen. Daarvan is 42 miljoen voor de Rotterdamse Culturele Basis. 37 miljoen komt beschikbaar voor de Rotterdamse culturele instellingen die na een subsidieaanvraag op advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een subsidie krijgen toegekend.

Passend
Voor nieuwe organisaties ‘in opbouw’ wil het college bovendien een nieuwe tweejarige Impulsregeling introduceren. Die is erop gericht dat nieuwe instellingen kunnen professionaliseren en vooral op zakelijk vlak kunnen groeien. Daarvoor is jaarlijks 750.000 euro beschikbaar. Voor de nog te ontwikkelen plusprogramma’s, gericht op culturele ontwikkeling en cultuurparticipatie in Rotterdam-Zuid en andere wijken, is eveneens 750.000 euro per jaar beschikbaar. Samen met de al bestaande regelingen zoals PitcherPerfect, crowdfunding en cultuurleningen ontstaat met ingang van 2021 een flexibel en transparant subsidiestelsel.

“Meer cultuur”
Wethouder Said Kasmi spreekt van een doorbraak: “In de huidige en vorige cultuurplanperiodes konden kleine organisaties zich moeilijk staande houden. Nieuwe organisaties kregen moeilijk toegang tot subsidie. Door ons subsidiestelsel vanaf 2021 breder in te richten, sluit het beter aan bij de dynamiek van de sector waardoor cultureel potentieel niet langer onbenut blijft. Nieuwe makers en nieuwe genres krijgen de ruimte. Dat is mooi, want we willen meer cultuur voor alle Rotterdammers.”

Adviesaanvraag RRKC
Culturele instellingen kunnen van 16 december 2019 tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor het Cultuurplan 2021-2024. Dat geldt ook voor de instellingen binnen de RCB. De RRKC brengt op 1 juni 2020 een advies uit over de aanvragen. Op verzoek van het college beoordeelt de RRKC de plannen op onder andere artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering en fair practice.

Foto Said Kasmi is afkomstig van twitter.com

Jan Jaap Vogel :
In de wetenschap is niet ieder onderzoek direct toepasbaar. Dat geldt vooral voor fundamenteel onderzoek; dat vaak vele jaren later pas toepasbaar is.
Een zelfde analogie kan voor kunst gelden. Kunst die nu gemaakt wordt, wordt soms pas over vele jaren op waarde geschat.
Door het voorstel van Sorensen, wordt de vernieuwende kunst ook de nek omgedraaid. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

vrijdag 04 okt 2019

Jan Jaap Vogel :
Opnieuw kijken naar de kunstsector is een goede zaak, maar alsjeblief geen marktwerking.
De marktwerking heeft de afgelopen 20 al teveel kapot gemaakt in dit land.

vrijdag 04 okt 2019

Ronald Sörensen :
Stoppen dus met subsidie en de vrije markt haar werk laten doen.
Deze site, Dagblad010 en Geenstijl draaien niet op subsidie. De linkse site Vers Beton en JOOP.nl wel! Misschien een indicatie van wat ik bedoel, want in de kunstwereld is het van hetzelfde laken een pak.

Deze wethouder heeft bij zijn aanstelling laten weten blind te varen op zijn ambtenaren i.p.v. hen namens de belastingbetaler en de inwoners van de stad te controleren.
Die 37 miljoen zullen dus "verdampen"
De kunstpausen drinken een borrel, eten een hapje, laten zich adoreren en complimenteren. Er verandert dus geen jotha!

vrijdag 04 okt 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties