Kan kunst onze wereld redden?

8150-kan-kunst-onze-wereld-redden

(Door Rein Heijne)

All life is problem solving
Karl Popper

Lenigheid van geest is een belangrijke voorwaarde voor het geweldloos hanteren en oplossen van problemen, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak. Kunst kan de lenigheid van geest bevorderen en zodoende bijdragen aan het creatief oplossen van problemen en conflicten. Volgens de Duitse dichter Schiller moet kunst de eerste plaats in de geschiedenis van de mensheid innemen, omdat ze alle vermogens van het individu aanspreekt, zijn zintuigen, zijn gevoelens.


Het beleven, genieten en beoefenen van kunst kunnen de menselijke geest prikkelen, de creativiteit stimuleren en vooral ook de maatschappelijke horizon van mensen verbreden. Het hedendaagse probleem is echter dat veel politici en politieke denkers helaas lijden aan een tunnelvisie en niet verder kijken dan hun eigenwijze neus lang is. In het maatschappelijke verkeer bewegen zij zich vaak zonder achteruit- en zijspiegels. Zij hebben vooral oog voor hun eigen spiegelbeeld. De grote kracht van kunst is nu juist dat zij voor die hoogstnoodzakelijke spiegels kunnen zorgen.

Tegenover dit politiek tekort staat het menselijk teveel. Want mensen hebben meer in hun creatieve mars dan wat de politieke en maatschappelijke werkelijkheid hen lijkt toe te staan. Filosoof Kees Vuyk stelt dat de waarde van kunst is dat zij het leven voor mensen mogelijk maakt. Kunst kan in ieder geval mensen inzicht verschaffen in de onbegrijpelijkheid van hun wezen. Dat inzicht zou het vertrekpunt moeten zijn van elk handelen. Want hoe intelligent mensen hun leven ook inrichten, hoe mooi hun doelen en hoe goed hun bedoelingen ook zijn, er is altijd meer dan ze kunnen overzien en beheersen. Het kan daarom altijd gebeuren dat ze ontroerd raken door iets dat hun waarden omverwerpt en daardoor gaan inzien dat die waarden gemeenschapswerk zijn, waarover ze zich met elkaar moeten verstaan. Dat gebeuren is de waarde van de kunst, aldus Vuyk.

De maatschappelijke betekenis van kunst is dat zij ons laat zien dat niets vaststaat en dat alles ook anders kan. Kunstzinnige vorming kan dialoog, communicatie en verbondenheid bevorderen maar vooral ook verstarring, en onverschilligheid tegengaan. Zodoende zou kunst, kunstzinnige vorming een sterke bindende factor binnen een samenleving kunnen zijn en tevens perspectief kunnen bieden op een creatieve aanpak van de grote problemen die op ons afkomen.

Hoogste tijd dus dat de verbeelding aan de macht komt.

Jeroen Waardenburg :
Pas als alle pogingen tot civilisatie zouden zijn mislukt zou een sterke vorst hen mogen aanpakken. Luther was veel radicaler!CITAAT.

Dat alleen al zou een leuke discussie zijn maar daar gaat de R.Heijne niet op in.En dat wil dan in discussie.

Hier dan nog maar een paar uit spraken van de Priester Erasmus en Wijsgeer.

In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn.Erasmus

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt.Erasmus.

zondag 11 aug 2019

Rein Heijne :
Jammer dat Sörensen mijn betoog niet helemaal heeft gesnapt. Hij borduurt liever voort op zijn stokpaardje “tolerantie”, maar daar ging mijn betoog dit keer niet over. Zijn opvattingen over tolerantie zijn best wel interessant en de moeite waard daar een inhoudelijke discussie over te voeren. Open en kritisch zou Karl Popper zeggen. Overigens hoeft iemand Popper niet gelezen te hebben om het met diens gezegde "All life is problem solving" eens te zijn.
Sörensen attendeert ons op de tolerantie - paradox van Propper die er op neer komt dat er grenzen aan tolerantie zijn. We mogen niet tolerant zijn tegen tegenover intolerantie. maar we mogen ook nooit vergeten dat we een open samenleving zijn. Want wanneer we in de strijd tegen intolerantie worden zoals onze tegenstrever, dan wint die laatste.
Daarom ter afsluiting dan ook maar een citaat van onze Rotterdamse icoon Erasmus:
"Niets is zo gemakkelijk als te minachten wat vreemd is, niets ook zo stompzinnig."

zondag 11 aug 2019

Ronald Sörensen :
Heer Heijne

Met die laatste opmerking (zie beneden) bedoel ik niet dat Erasmus direct een nieuwe kruistocht wilde beginne, maar zeker eerst zou willen proberen om de Turken (moslims) te overtuigen van hun dwaling. Pas als alle pogingen tot civilisatie zouden zijn mislukt zou een sterke vorst hen mogen aanpakken. Luther was veel radicaler!

Beetje de situatie waar we nu in verzeld zijn geraakt. Door het voortdurend toegeven van de deugmens aan irreële eisen van intolerante mensen (veel moslims) krijgt de intolerantie de overhand. Zoals Erasmus dacht dat rede hen misschien zelfs tot het christendom zou brengen, zo denkt de deugmens dat ze het nut van onze waarden en normen vanzelfsprekend wel een keer zullen accepteren. De realiteit is dat ze steeds meer terugkeren naar de (intolerante) regels van hun oorspronkelijke land en zo verder segregeren.

maandag 29 jul 2019

Ronald Sörensen :
Beste meneer Heijne

U begint met Karl Popper, maar daar heb ik ook het één en ander van gelezen!
Onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie.

Dus stoppen met kleien en tekenen, maar intolerantie aanpakken. De mensen die muziek, kleurrijke kleding, culinaite hoogstandjes, afbeeldingen van mensen etc. willen verbieden duidelijk maken dat we onze grens hebben bereikt! dat ze dat in eigen land c.q. kring maar moeten doen.
Erasmus: "Wat te zeggen over hen die de misdadige mens Mohammed de voorkeur geven boven Christus?"

Bedoelde Erasmus kleurkrijt aan ze geven of de oorlog verklaren?


maandag 29 jul 2019

Arie Torcque :
Mooie praatjes van meneer Heijne, en dan ook nog in de naam van Kees Vuyk, ik met mijn beperkte denk vermogen als kunstenaar zou zo zeggen, meneer Heijne u weet er geen pest van en als meneer Vuyk iets wil zeggen, laat het hem dan zelf doen.

Nu lijkt het net of het allemaaal uit de koker van Erasmus komt, mag ik een teiltje...

vrijdag 19 jul 2019

van de redactie :
Steun Rotterdam Vandaag&Morgen

Uw steun is onmisbaar voor:

• Het produceren van goede, onafhankelijke en steeds betere verslaggeving uit het Rotterdamse
• Het verkrijgen van impact via ons medium en via sociale media
• Het produceren van onafhankelijke journalistiek met thuisbasis in deze stad
• De verdere ontwikkeling en uitbouw van onze Internetkrant

U kunt Rotterdam Vandaag&Morgen steunen met een vaste periodieke overschrijving (vanaf €2 per maand en ieder bedrag daarboven) of met een eenmalige donatie op NL55 INGB 0009 2593 29 van de uitgever Stichting Third Road en meldt daarbij: Donatie RV&M

vrijdag 19 jul 2019

Mark Sakloo :
Het gezonde verstand kan alleen de wereld redden,maar ja dat weet de de heer R,Heijne natuurlijk niet,hij zit gevangen is zijn politiek correcte spinnenweb.

vrijdag 19 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Reïncarnatie


(door Ronald G)

Olivia Laing doet in haar boek ‘’Crudo’’ uit 2018 alsof ze Kathy Acker is. Olivia Laing schrijft fictie die over haarzelf gaat. Anderen noemen een dergelijke manier van schrijven wel autofictie. Ze schrijft in de derde persoon over zichzelf en noemt zichzelf naar de in 1997 overleden schrijfster Kathy Acker.

Laing schrijft als Kathy over de periode die vooraf gaat aan haar, Laing’s, huwelijk. Dat is geen fictie maar allemaal ''echte'' biografie in dagboek vorm, waarover ze doet of het fictie is. Ze mengt er observaties uit boeken van Acker doorheen. Ze schrijft bovendien in de traditie van John dos Passos en Döblin, met veel nieuwberichten – die nu twitterberichten zijn- tussendoor. Trump komt aan het woord, direct via Twitter, later in het boek Jacob Rees Mogg die op de Britse ontbijttelevisie verklaart dat hij van mening is dat abortus illegaal moet zijn ook na verkrachting.

Intussen vertelt de schrijfster ‘’Kathy, by which I mean I, was getting married. Kathy by which I mean I, had just got off a plane from New York. It was 19.45 on 13 May 2017”. Olivia Laing laat dus Kathy Acker reïncarneren in haar boek en in het literaire deel van haar leven. Dichterbij kan haast niet.


  • Nieuw

  • Reacties