Het roer is om voor Rotterdams Crooswijk

Bestemmingsplan Nieuw-Crooswijk aan banden

(Door Saskia Wigbold)

Het roer is om! Tijdens een spannende vergadering op het stadhuis vanRotterdam werd donderdag een besluit genomen over het bestemmingsplan voor Nieuw-Crooswijk. Na een jarenlange strijd kregen de bewoners van de wijk waar ze al die tijd voor gevochten hebben, namelijk een groot deel gerechtigheid.


Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het amendement om het bestemmingsplan voor het Schutterskwartier en de Kerkhoflaan/Crooswijksebocht van tafel te vegen. Hetgeen een behoorlijke streep betekent door het Masterplan van het OCNC. Hierdoor zagen de SP en Groen Links, die al jaren tegenstander zijn van het masterplan, genoeg nieuwe perspectieven om voor het bestemmingsplan van Nieuw-Crooswijk te stemmen.

Dat klinkt tegenstrijdig maar dat is het toch niet. Immers het bestemmingsplan houdt in dat ook het Wandeloordgebied wordt aangepakt. En dat is hard nodig. Na een grootscheepse sloop en de eerste bouw van nieuwbouw koopwoningen kreeg de woningcorporatie te maken met leegstand.


Braak terrein

Naast de nieuwbouw koopwoningen die er inmiddels staan en nog steeds niet allemaal verkocht zijn, ligt er een groot terrein braak waar niets mee gebeurd. Tegen het bestemmingsplan stemmen betekent nog meer vertraging om dit gebied aan te pakken en daar zijn de bewoners van Nieuw-Crooswijk niet bij gebaat.

Het feit dat de fractie van Leefbaar Rotterdam gisteren tegen het bestemmingsplan stemde, gaf aan hoe de kaarten lagen. Het masterplan is door het aannemen van dit amendement in feite niet meer wat het is. Het is zogezegd hierdoor een beetje waardeloos geworden. Dus stemden zij tegen, want ze beroepen zich erop voor het oorspronkelijke plan te gaan.

Een politiek steekspel dat echter niet kon voorkomen dat er toch ook een ruime meerderheid te vinden was voor de voortgang van het bestemmingsplan. Het OCNC kreeg daarbij de opdracht om in een half jaar tijd inzicht te verschaffen in de bouwplannen en de verdere stappen die zij denken te gaan ondernemen. Deze motie, ingediend door de PvdA, werd ook met meerderheid van stemmen aangenomen.


Onzekerheid

Door de enorme vertraging van het Masterplan en de slechte economische omstandigheden is er totale onzekerheid ontstaan over de voortgang. Het huidige besluit is bedoeld als een impuls om nog meer vertraging en verloedering van de wijk een halt toe te roepen.

Zo geeft deze motie het OCNC de mogelijkheid om het Wandeloordgebied met een realistisch plan af te maken en biedt het ruimte voor een nieuwe programmering zoals renovatie van bestaande woningen.

Ook betekent het dat niet alleen het OCNC maar ook de bewoners weer aan zet zijn.

Er is niet alleen winst voor de huurders maar ook voor de huiseigenaren van het Schutterskwartier. De VVD diende een motie in waarbij de huiseigenaren van het Schutterskwartier financiële zekerheid wordt geboden mochten zij in deze onzekere situatie van plan zijn hun huis te verkopen. Voor zowel de huurders als de eigenaren in het Schutterskwartier en de Kerkhoflaan/Crooswijksebocht betekent het dat er nu eindelijk weer iets aan hun woningen gedaan kan worden. Want waarom zou je als bewoner investeren en je huis opknappen met het risico dat je toch je woning kwijtraakt?!


Gemoedelijk

De stemming tijdens de vergadering is gemoedelijk. Ruim 50 bewoners zijn naar het stadhuis gekomen om getuige te zijn van het besluit. Menno Janssen, het actiefste lid van het FBNC (Federatie Bewoners Nieuw-Crooswijk), voorspelt aan het begin van de vergadering dat het toch minstens nog tien jaar gaat duren voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden als ze dan intussen al niet gesneuveld zijn.

Zijn uitspraak staat in schril contrast met het betoog van wethouder Karakus die zich blijft verzetten tegen iedere wijziging onder het mom dat het bestemmingsplan daar nog meer van te lijden zou hebben. Zijn betoog lijkt meer op een pleidooi voor de OCNC dan dat er sprake is van een realistisch kijk op de huidige situatie.

Het zal dan ook een zure appel voor hem zijn geweest om te constateren dat zijn eigen raadsleden van de PvdA wél voor de amendementen hebben gestemd.


Boe-geroep

Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam krijgt boe-geroep van de bewoners op zijn dak, nadat hij beweert dat wijzigingsbevoegdheden eruit halen alleen maar meer onzekerheid voor de bewoners zou betekenen. De SP krijgt juist positieve respons. Nadat Aboutaleb de Crooswijkers als een echte burgervader vermant, blijft het verder rustig op de tribune.

Op het moment dat het besluit valt dat het amendement Schutterskwartier en Crooswijksebocht is aangenomen, kan een verbijsterde Crooswijker zijn oren niet geloven. ,,Ik ga het mijn vrouw vertellen!’’ roept hij uit en stormt naar buiten.


Blije Crooswijkers

Op de stoep bij de zij-ingang van het stadshuis worden na de vergadering diverse handen geschud. Blije en stralende Crooswijkers bedanken fractievoorzitter Leo de Kleijn van de SP voor zijn jarenlange steun. Zo ook de strijdbare Jenny Flantua die haar visitekaartje toont: ,,Kijk,” en ze wijst naar de tekst op haar kaartje. ,,De laatste bewoonster van Wandeloord-Crooswijk heb ik mijzelf genoemd.” Maar niet alleen Crooswijkers zijn aanwezig, ook sympathisanten.

Zoals de zeer tevreden Lily Zaric van het Lijnbaankwartier die aan de grondvesten stond van de bewonersparticipatie in Rotterdam. ,,Heel goed wat hier gebeurd.” Ronald Schneider van leefbaar Rotterdam toont zich een sportief verliezer en feliciteert Menno Janssen met de behaalde winst. Het volk heeft vandaag gewonnen.


Voeg bij dit alles de eerder genomen besluiten van de gemeenteraad om de wijzigingsbevoegdheden voor de blokken Klein- en Groot Trapezium en de winkels aan de Rusthoflaan ook van tafel te vegen dan ziet de toekomst er voor menig bewoner van Nieuw-Crooswijk de komende jaren ineens een stuk zonniger uit.


Jaap Vogel :
Na enig zoeken tenslotte toch gevonden (je meegestuurde attachment bleek iets voor Apple computers).
Maar van ganser harte gefeliciteerd! Eindelijk weer eens een strijd die een bevredigend einde heeft gevonden.

maandag 02 jan 2012

Anja Vermaat :
:D Mooi geschreven stukje Saskia!
Ik was één van de aanwezige Crooswijkers, we hebben na afloop erop geproost in cafe Dudok.
Geweldig dat ik na al die jaren eindelijk weer een planning kan maken om m'n huis op te knappen.
Ben er heel blij mee!:)

maandag 19 dec 2011

Henny de Roo :
Gewèldig gefeliciteerd. Wat een opluchting voor alle bewoners!

maandag 19 dec 2011

a.van.dijk :
De aanhouder wint! Goed hoor

zaterdag 17 dec 2011

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties