De overeenkomsten tussen twee pedojagers

Waarom komt de naam van de Belg Marcel Vervloesem telkens bovendrijven als de Rotterdamse pedojaagster Yvonne van Hertum weer eens op de voorpagina’s prijkt? Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen die twee. Het Vlaamse dorpje Morkhoven werd in 1998 overspoeld door de wereldpers. Hier woonde Marcel Vervloesem, de zelfbenoemde bestrijder van kindermisbruik. Hij beweerde een wereldwijd netwerk van kinderporno op het spoor te zijn, waarvan een Nederlander uit Zandvoort de spil in het web zou zijn.Die beschuldiging was onjuist. De man was wel een verzamelaar van kinderporno, die hij met anderen op internet uitwisselde, maar van een netwerk was geen sprake. Maar Vervloesems reputatie als kruisvaarder tegen kindermisbruik was gevestigd. Hij raakte verslaafd aan de publiciteit en kwam telkens met nieuwe onthullingen/beschuldigingen, die niet controleerbaar waren. Een bezoek destijds aan een politiebureau nabij zijn woonplaats was leerzaam. ,,Om privacyredenen kan ik niet alles zeggen, maar ik zou mijn kind niet aan hem toevertrouwen’’, vertelde een rechercheur. De rechercheur had gelijk. In 2006 werd Vervloesem door de rechtbank in Turnhout veroordeeld voor seksueel misbruik.

Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tussen 1974 en 1996 heeft hij negen minderjarige jongens misbruikt, onder wie zijn halfbroer. Volgens een psychiatrisch rapport vertoonde de pedojager grensoverschrijdend seksueel ‘gedrag en vertoonde hij een voorliefde voor jonge jongens. Vervloesem had een gestoorde persoonlijkheid en hij maakte misbruik van zijn machtspositie als zelfverklaard hulpverlener.
Waarom jaagt iemand op pedoseksuelen als hij zelf kinderen misbruikt? ,,Vaak zijn deze mensen als kind zelf ook slachtoffer geweest. Ze beseffen dat ze fout zijn en willen dat goed maken door zichzelf als verdediger van misbruikte kinderen op te werpen’’, verklaarde ooit een deskundige van de zedenpolitie in Utrecht.

Vervloesem ontkent tot op de dag van vandaag alle beschuldigingen. Hij is een pathologische leugenaar. Nu gaan we terug naar de Yvonne van Hertum. Ook zij is geobsedeerd door de bestrijding van pedofilie en ook zij zoekt op alle mogelijke manieren de publiciteit en ook zij is niet over haar eerste leugen gevallen. Dat zij over een rijke fantasie beschikt valt te lezen op de internetencyclopedie Wikipedia. Hier staat over haar vermeld dat de autobiografie die zij schreef onder het pseudoniem Vonne de Bruin verzonnen zou zijn..

Wikipedia: ,,Haar vader zou haar een trauma hebben aangepraat door zijn eigen belevenissen uit de oorlog uitentreuren aan haar te vertellen. Haar vader overleefde Auschwitz, haar moeder Sobibór. Dit boek kwam in opspraak toen de Joodse gemeenschap haar betichtte van het verkondigen van onwaarheden: het gehele boek zou van A tot Z zijn verzonnen”.

Toen het boek uitkwam gaf zij een interview aan het Rotterdams Dagblad. Zij zei toen onder meer: ,,De haat tegen Duitsers is mij met de paplepel ingegoten. Als een Duitster mij de weg vraagt, dan barst ik in woede uit’’.
Wat is er nog waar als iemand zoiets kan verzinnen?

LATASHATerry23 :
Reactie verwijderd door redactie

woensdag 14 jul 2010

Jan Boeykens :
Interessant artikel maar wel duidelijk vanuit een bepaalde hoek geschreven. En dat is het pedo-milieu.
;D

zaterdag 05 dec 2009

Tess :
Heeft wel geholpen... dat dreigement van van Hertum. ;D;D;D

maandag 23 nov 2009

Prem Ojas :
Heb deze site gevonden dankzij vonzilla ;D
[url]http://www.dutchpredators.info/2009/11/van-hertum-stuurt-ansichten-naar-veroordeelde-pedoseksueel/comment-page-1/#comment-1839[/url]

zondag 22 nov 2009

Jo001 :
Beste Dirk Mellema,


Ik schrijf u naar aanleiding van de situatie van Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven-Kinderpornozaak Zandvoort) in de gevangenis van Brugge.

Naast de schriftelijke bevestiging van de Belgische Hoge Raad voor de Justitie van 21/02/2008 (N/07/0185/BDM/KDB) dat

"de procureur-generaal bevestigt dat het aangevraagde dossier AN.37.97.242/99 door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden" en "hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, het origineel onvindbaar blijft zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal, zodat uw klacht, wat dit aspect betreft, dan ook gegrond is" ,

heeft nu ook het Nederlandse College van procureurs-generaal in Den Haag op 06/02/2009 na de hoorzitting op 04/07/2008 in het Paleis van Justitie te Den Haag n.a.v. het bezwaarschrift van Marcel Vervloesem gesteld

“inzage te wensen en een afschrift te willen van alle stukken uit de dossiers 15/045305-98, 15/850517 en 98/1038”,

en dat

“in het dossier bij het parket van Haarlem zich stukken bevinden die afkomstig zijn van onderzoek dat in België is uitgevoerd en dat door de Belgische justitie is overgedragen aan het parket in Haarlem, maar dat ondanks de sepotbeslissing van het parket van Haarlem er door de Belgische justitie toch tot een gerechtelijke vervolging voor diezelfde feiten werd overgegaan, en dit aan de hand van (foutieve) gegevens afkomstig van het parket te Haarlem. Uit de Belgische processen-verbaal zou namelijk blijken dat er bij een doorzoeking op 19 juli 1998 geen CD-roms in beslag zijn genomen, wat de rechter-commissaris echter wél in zijn brief van 27 juni 2000 heeft opgenomen”

tevens, schriftelijk bevestigd (PaG/BJZ/27610) dat

“het College uw bezwaar gegrond acht omdat het bestreden besluit waarin besloten is u een afschrift te weigeren onvoldoende is gemotiveerd … Voorts constateert het College dat uit het bestreden besluit niet blijkt dat dit is genomen namens de hoofdofficier van justitie van het parket van Haarlem aan wie het College van procureurs-generaal de beslissingsbevoegdheid heeft gemandateerd. In de onderhavige beslissing van het College van procureurs-generaal herroept het College dit besluit en neemt het een nieuwe beslissing op uw verzoek. Eveneens zal het College aan uw recht op kennisgeving voldoen door u een overzicht te verstrekken van de u betreffende strafvorderlijke gegevens die in uw strafdossier en de strafdossiers van uw medeverdachten zijn opgenomen. Daarnaast zal het College aan de verplichting tot kennisgeving voldoen door deze voor u ter inzage te leggen omdat kennisgeving van deze stukken is toegestaan daar er geen persoonsgegevens van anderen in zijn opgenomen en dus geen rechten en vrijheden van anderen worden aangetast. U kunt voor het inzien van de stukken een afspraak maken met de behandelende ambtenaar van het Parket-generaal.

Verder wacht Marcel Vervloesem nog altijd op het verslag van de Psycho-Sociale Dienst (PSD), maar die kunnen niet verder omdat ze het dossier van het Hof van Beroep te Antwerpen nog niet ontvangen hebben. De Griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen heeft vandaag bevestigd dat het dossier vanaf 1 april (!) naar de PSD kan opgestuurd worden, zodat deze kan verderwerken aan haar verslag en dat ook kunnen doorsturen naar de Dienst Individuele Gevallen (DIG) zodat er (eindelijk) een beslissing kan genomen worden betreffende zijn penitentiair en occasioneel verlof, alsook voor zijn periodieke uitgangsdagen en voor zijn aanvraag voor Electronisch Toezicht.


Zijn advocaat, Raf Jespers, ijvert ook voor “vrijlating op medische gronden” en “toebedelen van art. 72 aan bevoegdheid van strafuitvoeringsrechtbanken”, waarbij de Belgische Staat momenteel in overtreding is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en hij zal indien nodig overgaan tot dagvaarding in kortgeding.

Een kopie van de brief van de Belgische Hoge Raad voor de Justitie, het volledige verslag van het College van Procureurs-Generaal van Den Haag, een zeer gedetailleerd verslag i.v.m. de probleemstelling PSD en de medische situatie van Marcel Vervloesem, alsook de motivatie voor het verzoek tot onmiddellijke vrijlating op medische gronden, zijn te bekomen op eenvoudige aanvraag.

Ik hoop van harte dat u aan de hand van deze informatie een artikel wilt schrijven om de onrechtvaardige veroordeling en ontoelaatbare en onmenselijke gevangenschap van Marcel Vervloesem aan te klagen.


Vriendelijke groeten,


Namens Marcel Vervloesem,


Jo REYMENContactadres:

Werkgroep Morkhoven
Nr. 443.439.55
Faiderstraat, 10
1060Sint-Gillis
Tel:00-32-(0)2/537.49.97
postmaster@droitfondamental.eu
werkgroepmorkhoven@gmail.commaandag 23 maart 2009

Jo REYMEN :
Beste Stefan van Hoek,

Bedankt voor uw correctie, ik had het meervoud "errata" in m'n hoofd, wat dan "errato" geworden is ...
zit te veel met muziektermen in m'n hoofd, en die eindigen bijna allemaal op "o"! ;-)
In De Standaard van 09/12/2008 las ik: " De overnameoperatie van AD Nieuwsmedia door De Persgroep zou in januari moeten afgerond zijn." Vandaar mijn reactie. Ik probeer mij inderdaad altjd goed te informeren, maar 't kan altijd eens mislopen ... Toen ik mijn fout merkte, heb ik onmiddellijk een mailtje gestuurd om mijn reactie te verwijderen/corrigeren, wat vandaag ook gebeurd is.
Het was geen "leuke " informatie over uw eventuele toekomstige baas, maar wél de waarheid ...
Ik weet niet of u voor juistere informatie ondertussen al eens op www.isgp.eu (beyond the Dutroux-affaire) bent gaan kijken of op de sites van Werkgroep Morkhoven ... aan te raden ... Ik vind eerlijk gezegd de methode van Mevrouw Van Hertum ook wel bedenkelijk, maar wou toch vooral reageren op de foutieve en lasterlijke informatie die telkens over Marcel Vervloesem geschreven wordt in de pers.

Vriendelijke groeten,

Jo REYMEN
Brussel

maandag 16 feb 2009

Stefan van Hoek :
Geachte heer Reymen,

In antwoord op uw: "ERRATO !!!
Het is niet deze "krant", maar het "Rotterdams Dagblad" dat door De Persgroep is overgenomen, waarvoor mijn excuses. Maar de rest van de info is correct!" moet ik u meedelen dat ook het "AD Rotterdams Dagblad" nog niet door De Persgroep is overgenomen. Er is al minstens een half jaar sprake van dat dit zal gebeuren. En dit zou ook zomaar binnen één of enkele dagen kunnen gebeuren (zie ook: http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1149267.ece/PCM_wil_verder_met_Persgroep). Een voldongen feit was het op uw moment van schrijven echter niet.
U bent kennelijk goed ingevoerd in de verwikkelingen rondom Marcel Vervloesem. Ik niet, dus zal ik hier geen enkele poging wagen mijn handen daaraan te branden. De handelwijze van Yvonne van Hertum acht ik daarentegen niet slechts arbitrair, maar tevens laakbaar.
(En voor fout of drukfout hebben we in het Nederlands de mooie term "erratum" i.p.v. "errato".)

Vriendelijke groet,

Stefan van Hoek

maandag 16 feb 2009

Jo REYMEN :
Typische georkestreerde reacties ... vanuit het pedo-milieu, of justitie ... telkens er iemand Europese of zelfs wereldwijde pedofilienetwerken wil aanklagen en bewijzen, wordt deze persoon gek verklaard, zwart gemaakt en als ongeloofwaardig bestempeld: Jolanda, Regina Louf, Marcel Vervloesem, ... zonder dat hun verklaringen ooit serieus onderzocht zijn, hè !! Onderzoekers die op het goede spoor waren, werden plots van het onderzoek afgehaald of in discrediet gebracht, vervelende getuigen werden "verongelukt" of "gezelfmoord" ...Kijk maar naar de affaire Dutroux, Jersey, Zandvoort, affaire Toulouse, Casa Pia, Demmink, ... En waarom? Alleen maar omdat er zéér hooggeplaatste én machtige personen mee gemoeid zijn ... En de pers wordt in dit spelletje gretig gebruik (misbruikt?) … Voor zij die niet goed kunnen volgen: zeer goed gedocumenteerde informatie op www.isgp.eu , vooral « Beyond the Dutroux-affaire » … Veel leesplezier! Hot Stuff …

maandag 16 feb 2009

Jo REYMEN :
ERRATO !!!
Het is niet deze "krant", maar het "Rotterdams Dagblad" dat door De Persgroep is overgenomen, waarvoor mijn excuses. Maar de rest van de info is correct!

zaterdag 14 feb 2009

Jo REYMEN :
Tja, meneer Dirk Mellema, benieuwd wat u hier allemaal op te zeggen hebt ...

zaterdag 14 feb 2009

Jo REYMEN :
Schriftelijke verklaring van de Belgische "Hoge Raad van de Justitie" dat er ontlastende verklaringen uit het dossier verdwenen waren ...

Brussel, 21.2.2008
Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
O. ref: N/07/0185/BDM/KDB
Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.
In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.
Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.
Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.
Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.
Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen vppr verder onderzoek.
Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.
De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.
Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.
Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.
Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.
Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.
Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.
Met de meeste hoogachting,
Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie

zaterdag 14 feb 2009

Jo REYMEN :
Enkele van de 30 beschuldigingen van sexueel misbruik, valse verklaringen, bedreigingen, ... tegen Victor V., halfbroer van Marcel Vervloesem ...

Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbinding treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat Victor V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde.
Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."zaterdag 14 feb 2009

Jo REYMEN :
Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode
Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor V. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor V.
Johan Danneels nam dat geld van Victor V. aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor V. wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

zaterdag 14 feb 2009

Jo REYMEN :
Reactie is op verzoek van de reageerder verwijderd.

De Redactie

zaterdag 14 feb 2009

Simpel :
Ik heb het jaren geleden al eens tegen Yvonne van Hertum gezegd op een openbare website: "jij bent bezig je eigen graf te graven met al die leugens en verdraaiingen. Als je niet onmiddellijk van het internet verwijnt en weer eens gewoon gaat werken zak je vanzelf in je eigen stront. Je weet niet meer wat je allemaal bij elkaar gelogen en verzonnen hebt, maar er is een groep mensen die nauwkeurig documenteren en bewaren wat je allemaal aan nonsens hebt geproduceerd. Je moet het helemaal zelf weten, maar ik heb je gewaarschuwd!"

zaterdag 14 feb 2009

Grootmoeder :
Yvonne meid eindelijk je hebt het voor elkaar, jaren lang heb je werkelijk alles uit de kast getrokken voor een beetje aandacht en nu kun je je verzwelgen in alle aandacht die je krijgt. Het is alleen zo jammer voor je
dat het niet verloopt zoals jij het in gedachte had. Was je nu werkelijk in de veronderstelling dat de media zou blijven slapen en je leugens en tegenstrijdigheden voor zoete koek zou blijven slikken? Ik zou je het advies willen geven om eerst eens al je intervieuws die je in kranten, weekbladen op tv en radio hebt gegeven te gaan lezen, te gaan bekijken en te gaan beluisteren alvorens je iedereen die met de waarheid omtrent jouw persoontje naar buiten toekomt bedreigt met een civiele procedure. Waarschijnlijk zal dit allemaal te veel voor je zijn en zal je op je eigen vertrouwde manier de negatieve aandacht op je persoontje gaan afleiden. Je zal vast weer een verschrikkelijke ziekte krijgen of inelkaar worden gemept want zo werkt jouw ziekelijk brein nu éénmaal.

vrijdag 13 feb 2009

Tess :
Yvonne... hoor en wederhoor?

Mogen wij even hard lachen?


Heel erg hard lachen?


Jij hebt zelf geen idee wat hoor en wederhoor inhoudt. Je moet dus gewoon je besnorde mondje dichthouden.

vrijdag 13 feb 2009

TeamLEON :
Ik quote:
geschreven door Yvonne van Hertum , 11 februari, 2009
Als eerste wil ik je vertellen dat ik morgen aangifte ga doen wegens smaad en laster.
Als tweede wil ik je vertellen dat jij geen toestemming hebt om een foto die uit mijn prive collectie te gebruiken en ik zal morgen hiervan aangifte gaan doen.
Ten derde ontbreekt een hoor en wederhoor.
Ik eis een rectificatie en per onmiddellijke ingang het bericht aangepast zoals het hoort, anders zal ik mijn advocaat opdracht geven om een kort geding aan te spannen"."
Eerst eens dat kort geding tegen mij hè ! Ik wacht nu ook alweer te lang.
Wordt dit dan net zo een rechtszaak, een rectificatie in monster grote letters en een miljoenen schadeclaim als je FOK! ooit beloofd hebt ?
http://frontpage.fok.nl/column/7923/1
En oeps, staan daar ook niet de linken naar door mij upgeloade screendumps die aantonen dat er terdege kinderporno op de site van sks (dus van hertum) gestaan hebben ?
Hoeveel websites en mensen, die terechte kritiek uiten, heeft van hertum al op deze manier proberen te intimideren en te bedreigen ?
Het zegt weer genoeg over de persoon en voor hetgeen zij voor staat.

Aangaande haar `boekje` Tranen op 4 mei, dit is inderdaad van A tot Z gelogen, gestolen verhalen van echte overlevers, aan elkaar geplakt en dan doen alsof het je vader overkomen is.
Een vader die, volgens het `boekje`, nooit in Auswitsch geïnterneerd is geweest. Toch plaatst deze vrouw een `advertentie` in het gastenboek van Auswitsch voor dat stukje leugen, waarbij ze claimt dat haar vader dat kamp overleefd had.
Tranen op 4 mei, waarbij schrijfster om 20:00 uur één minuut stilte in acht neemt en dat terwijl de rest van Nederland twee minuten stil is.
Waar een zogenaamdse Joodse Hitler een geniaal man noemt.
In elk geval heeft ze wel goed opgelet hoe die dictator werkte, ze neemt feilloos zijn methodes over.

The Boss

vrijdag 13 feb 2009

Pippeloentje :
Standaard commentaar van Ven Hoertum: Ik klaag je aan je hebt tot 23.00 uur de tijd, maar je mag me ook bellen. AANDACHTS HOER!!!

vrijdag 13 feb 2009

Kiekens Ladislas :
Blijkbaar is dat ook al normaal ,ook de werkgroep Morkhoven gebruikt deze praktijken door stelselmatig fotografisch materiaal op internet zonder toestemming van betrokkenen en ook vinden zij het geen enkel probleem om zich aan smaad en laster schuldig te maken.

http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/

donderdag 12 feb 2009

Niels :
Mevrouw van Hertum maakt zichzelf precies schuldig aan die zaken waarvoor ze hierboven stelt een ander aan te willen klagen. Immers plaatst zij zelf stelselmatig fotografisch materiaal op internet zonder toestemming van betrokkenen en ook vindt zij het geen enkel probleem om zich aan smaad en laster schuldig te maken.

Wanneer dat gaat om daadwerkelijke pedofielen, dan is de werkwijze wellicht juridisch dubieus. Wanneer dat echter gaat om volstrekt onschuldigen die zij door onzorgvuldigheid op haar website plaatst, of uit rancune waar het ex-medewerkers betreft, dan is haar werkwijze ronduit schandalig.

Voor details, zie ook http://www.overvonne.org

donderdag 12 feb 2009

Robert :
Beste Mw van Hertum,

Gezien het feit dat u blijkbaar kennis heeft van het feit wie Paul Schaap vermoord heeft lijkt het me verstandig dat u uw advocaat vraagt u te verdedigen in plaats van anderen aan te klagen. U bent strafbaar indien u uw kennis niet deelt met de politie.

donderdag 12 feb 2009

Hans :
Wat een verward type - een Don Quichotte? - is die Yvonne! Als je dit nog niet mag schrijven, dan kunnen we de persvrijheid in dit land wel afschaffen. Laat ze haar gelijk maar proberen te halen, maar elke advocaat zal haar erop wijzen dat zij weinig kans maakt. Tenzij de advocaat goed aan haar wil verdienen...
Tip aan het verongelijkte type: stap naar de Raad van Journalistiek of probeer eens normaal te denken en doen!

donderdag 12 feb 2009

Yvonne van Hertum :
Als eerste wil ik je vertellen dat ik morgen aangifte ga doen wegens smaad en laster.
Als tweede wil ik je vertellen dat jij geen toestemming hebt om een foto die uit mijn prive collectie te gebruiken en ik zal morgen hiervan aangifte gaan doen.
Ten derde ontbreekt een hoor en wederhoor.
Ik eis een rectificatie en per onmiddellijke ingang het bericht aangepast zoals het hoort, anders zal ik mijn advocaat opdracht geven om een kort geding aan te spannen.
Ik geef je de tijd tot 2300 uur hedenavond.
Je kunt me bereiken onder nummer 06-30599868
Yvonne van Hertum

woensdag 11 feb 2009

Kiekens Ladislas :
Zoals ik het hier lees ben ik het er met eens dat Vervloesem Marcel kinderen heeft misbruikt ,en dat hij aan elkaar hangt van de leugens alhoewel dat ze het allemaal ontkennen maar dat blijkt normaal te zijn dat je ze van boven niet allemaal op een rij hebt

woensdag 11 feb 2009

Jo REYMEN :
Beste,

Mag ik jullie er even op attent maken dat Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem, die zelf een 30-tal klachten wegens kindermisbruik aan zijn broek had, veroordeeld is op basis van valse verklaringen en een onvolledig dossier waaruit ontlastende verklaringen verdwenen waren, wat de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk heeft bevestigd! Maar de rechter heeft geen rekening willen houden met deze brief en de ontlastende verklaringen ... Voor een volgend artikel moeten jullie je misschien eens wat beter informeren, als jullie willen, tenminste ... Maar ja, wat wil je, al die hooggeplaatste kindermisbruikers, dat mag zeker niet uitlekken! En de pers, zoals jullie, zal wel een handje helpen! Zoals bij de affaire Joris Demminck ...

woensdag 11 feb 2009

Trebor :
Mw van Hertum is eng. Heel eng. Deze *kuch* dame denkt dat zij het geweten van Nederland is. Doodzwijgen. Geen aandacht meer aan besteden. Verloren zaak.

Van Hertum heeft geen idee van de rechtstaat. Je hoeft alleen naar d'r te kijken en je weet genoeg. Mevrouw zal koste wat kost haar gelijk halen. Rechtbanken, tegenstanders en critici kunnen allemaal op dezelfde behandeling rekenen. Aan de schandpaal! Als je niet voor Yvonne bent ben je tegen. En Yvonne zal er niet voor schromen om ook jou als pedo aan de schandpaal te nagelen. Iedereen is fout!!!!!!!! Pedo of geen pedo.....

Laten we die vrouw opsluiten. Alsjeblieft.........

Met groet aan Yvonne,

R. v. S

woensdag 11 feb 2009

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Irezumi

De –heel jaren zestig- behoorlijk door sex en geweld gefascineerde Yasuzô Masumura wist met zijn obsessies behoorlijk mooie films te maken. 'Irezumi' is er één van. 'Irezumi' dat zoveel betekent als tatoeage, gaat over een winkelierdochter die de benen neemt met een winkelbediende. Vervolgens wordt ze tot prostitué of geisha gemaakt.


Ze krijgt een tatoeage op haar rug die haar toch al niet al te fijne karakter nog wat scherpere kantjes geeft, of daar in de film als excuus voor wordt gebruikt.
De trailers die als extra op de DVD staan, laten nog wat meer typisch Matsomura (1924-1986) zien. Dat is bepaald niet typisch Japan.
Masumura studeerde weliswaar ijverig en veel in Japan, waaronder rechten en literatuur, maar ging daarna door naar Italië. Van 1951- 1953 studeerde hij film aan het Centro Sperimentale Di Cinematografia. Hij zei erover: Na twee jaar Europa beleefd te hebben wilde ik mooie, vitale en sterke mensen die ik daar leerde kennen portretteren. Dat bleef hij doen in zijn Japanse films. Zo lopen er meerdere culturen door zijn films heen. Hij is niet de enige bij wie dat gebeurde. Van Gogh was weg van Japanse prenten. De voorbeelden zijn legio. Het maakt uit. Soms wordt iets door weten mooier, soms ook niet.

(door Ronald G)


  • Nieuw

  • Reacties