Nieuwe blunderput van € 4,5 miljoen

4272-nieuwe-blunderput-van-4-5-miljoen (Door Saskia Wigbold)

Ondanks alle bezuinigingen heeft de Rotterdamse gemeenteraad onlangs ingestemd met het toezeggen van een subsidie van € 4,5 miljoen aan Woonstad Rotterdam voor het bouwen van een parkeergarage.

Sloop
Woonstad Rotterdam wil een blok van 89 woningen in Adrianastraat, Adrianaplein en Bajonetstraat slopen en vervangen door 30 koopwoningen met een parkeergarage.
De bedoeling is dat er naast de 30 garages onder de koopwoningen nog eens 60 extra plekken gerealiseerd worden zodat er minder auto’s op straat hoeven te parkeren. Het verlies op de parkeergarage bedraagt € 2,4 miljoen. De rest van het geld wordt gestoken in het aanpassen van de buitenruimte: het verwijderen van straatparkeerplaatsen, het verbreden van de stoep, het verleggen van leidingen, het verplanten van bomen etc.
Echter de bewoners, die op onderzoek uitgingen, kwamen erachter dat er nog veel meer gemeentegeld mee gemoeid is.

Bouwkosten
,,De bouwkosten van één garageplek zijn € 36.000,” vertelt Jan van den Noort. ,,Maar wethouder Karakus neemt er genoegen mee dat die plek door Woonstad straks voor niet meer dan € 16.000 aan de man wordt gebracht.”
Jan van den Noort is actief binnen de bewonerswerkgroep BAAKS. De werkgroep ging op onderzoek uit en wisten de hand te leggen op de onderhandelingen tussen Woonstad en de gemeente. Dat ging echter niet zomaar.

De Wet Openbaarheid van Bestuur kwam er aan te pas en de bewonerswerkgroep diende een hele reeks bezwaarschriften in. ,,Uit de stukken blijkt dat de gemeente voor Sinterklaas speelt,“ vervolgt Jan van den Noort. ,,De gemeente neemt het verlies van de garage op zich en de grond onder de Bajonetstraat wordt goedkoop beschikbaar gesteld. ,,Dat blijkt te gaan om een bedrag van amper € 30 per vierkante meter! Daarnaast is de aankoop van drie panden (€ 300.000) zonder aarzelen bij de Stichtingskosten gevoegd en dus bij het verlies.

Parkeernorm
Sinds september is de parkeernorm in Rotterdam bijgesteld. Men ging er 10 jaar geleden van uit dat het aantal auto’ s in de stad met 10% zou toenemen. Echter het aantal auto’s is in die tussentijd praktisch gelijk gebleven.
,,Met deze nieuwe parkeernorm is het dus onzin om een dure parkeergarage te moeten bouwen om het straatparkeren terug te dringen,” vervolgt Jan van den Noort. ,,Daar zijn betere en goedkopere oplossingen voor te bedenken. Bovendien het gros van de geparkeerde auto’s is van mensen die in deze buurt werken of winkelen.”
Of de nieuwe woningen daadwerkelijk verkocht gaan worden staat ook nog niet vast.

Onhandig
Woonstad blijkt er een nogal onhandig beleid op na te houden waardoor hun plannen onnodig meer geld kosten. ,,Het was helemaal niet de bedoeling dat dit blok huizen gesloopt zou gaan worden,” gaat Jan van den Noort verder. ,,Ze hadden een ander blok voor ogen met als reden dat de fundering van die huizen niet meer goed was. Na onderzoek bleek dat de fundering van dat blok huizen helemaal niet zo slecht was. De fundering van het blok van de Bajonetstraat was er slechter aan toe.’’
,,Zo wordt er maar wat zonder nadenken beslist en dat kost achteraf ook nog eens een hoop extra geld om plannen bij te stellen en aan onderzoek.”

Wat de plannen voor de parkeergarage betreft gaat BAAKS voorlopig verder met procederen. ,,Uit de stukken waarin we inzage hebben gekregen blijkt dat er nog veel meer stukken in omloop zijn,” besluit Jan van den Noort. ,,We zijn zeer benieuwd wat er verder nog boven water komt.”

C. Looijen :
Veel bewoners waaronder ik wonen met veel plezier al jarenlang in het Oude Westen. Het is belachelijk dat in tijden van bezuigingen er wel miljoenen in een overbodige parkeergarage gestopt wordt en goede huurwoningen gesloopt worden.
Wij blijven!

maandag 26 nov 2012

C. Jonkman :
Het is belachelijk dat er 89 goede huurwoningen gesloopt gaan worden ten koste van 30 koopwoningen die in deze tijd onverkoopbaar zijn. Verder is een extra parkeergarage in de wijk totaal overbodig want de huidige parkeergarages staan halfleeg en is er voldoende parkeercapaciteit in het Oude Westen.
Wat ik niet begrijp is dat de PvdA, die altijd zegt voor de gewone man op te komen hier mee instemt.
Als de PvdA de volkspartij is die zij pretenderen te zijn zouden zij moeten ijveren om deze plannen een halt toe te roepen.
Met vriendelijke groet: C. Jonkman

zondag 25 nov 2012

a.takru :
Geachte mw. Wigbold,
De fundering is maar op een klein stukje minder nl. op bajonetstraat 42 t/m 58,waarschijnlijk omdat daarnaast in het verleden bebouwing is gesloopt.
De rest is redelijk tot goed,soms matig.Wij wonen in een goede woning en vinden het verschrikkelijk dat de P.v.d.A niet voor de bewoners opkomt.
Wij willen beslist blijven.
Groeten van,
A.N.Takru en E.M. Buijs

zondag 25 nov 2012

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties