Het kartel bestaat

7982-het-kartel-bestaat (Door Ronald Sörensen)

De eerste keer dat Thierry Baudet zijn uil van Minerva speechend deed neerdalen op onze ledenvergadering inboreaal Rotterdam, gebruikte hij het begrip kartel. Als volgende spreker complimenteerde ik hem met die vondst. Wij gebruikten altijd de term “regentenkliek”, maar het begrip kartel dekt de lading beter.

Een kartel is een groep bedrijven, instellingen of personen, die een gemeenschappelijk belang hebben, maar die niet met elkaar concurreren. In plaats daarvan hebben ze geheime afspraken om de buit te verdelen en de prijzen zo hoog mogelijk te houden.Naar buiten houden ze de schijn van concurrentie op. Een kartel beheerst en regelt onderling de markt. Nieuwelingen worden door prijsopdrijving buiten gehouden. Slachtoffers zijn de consumenten, die door het ontbreken van echte concurrentie de hoofdprijs moeten betalen. Daarom kennen we een officieel kartelverbod. Toch bestaat het kartel. Sterker nog: het is springlevend.

Het bekendste bewijs van kartelvorming is misschien wel de zgn. “burgemeesterscommissie” van de Tweede Kamer waarbinnen de vrijgekomen zetels worden verdeeld. 35 % van de kiezers stemt lokaal, maar van de 355 gemeentes heeft slechts 3% een burgemeesterdie niet afkomstig is uit een kartelpartij.

In ons land hebben de bestaande politieke partijen dus met hun paladijnen bij media en het onderwijs ongeschreven afspraken om de buit te verdelen. Een ander bewijs daarvan zijn de colleges, zoals gevormd in Barendrecht en onze stad. De vreemde eenden in de bijt (lokale partijen) worden overal waar mogelijk buitengesloten. VVD en GL - op papier politieke uitersten - werken gebroederlijk samen: Partijprogramma’s en verkiezingsbeloften ten spijt.

Het kartel verdeelt de banen en de subsidies dus ook in Rotterdam. Dat laatste zorgt ervoor dat er nog al wat instellingen zijn, die graag hun graantje meepikken. RADAR, CVD en SPIOR zijn daar voorbeelden van. Zij volgen het kartel niet alleen slaafs en kritiekloos, ze verketteren daar waar het kan ook de enige grote partij, die niet bij dat kartel hoort. En inderdaad voor wat, hoort wat: De subsidiekraan blijft ruim openstaan.

Een ander bewijs van het kartel is ons omroepstelsel. Ooit een typerend product van een verzuilde samenleving, maar na het einde van de verzuiling gewoon doorgegaan. De onderliggende afspraken worden via de NPO gemaakt. Dat zijn overigens geen geheime afspraken, want men verdeelt (enorm veel) belastinggeld. Ook hier heeft men alle belang bij het verdedigen van de samenwerking met het politieke kartel, want vrijwel iedere partij heeft een omroep als haar kritiekloze spreekbuis.

Merkwaardiger is de samenwerking tussen NPO en haar zgn. concurrent RTL. Buiten dat we de geflopte Twan Huys weer opzagen duiken als commentator bij het NPO programma M. en men in tafelgesprekken gewoon reclame voor elkaars uitzendingen maakt, valt iets anders op.

Het commerciële RTL nieuws is misschien wel linkser georiënteerd dan NOS nieuws, dat af en toe wel commentaar vraagt aan een lid van de PVV fractie (RTL nieuws negeert de tweede partij van ons land categorisch) Zaterdag- en zondagochtend gebeurt er klaarblijkelijk niets in ons land en de rest van de wereld, want het nieuws begint dan pas om 13.00 met de eerste uitzending Tot dan zijn we op buitenlandse omroepen aangewezen.

Een merkwaardige gewoonte, dat een onduidelijke oorsprong heeft. Het lijkt echter het moment voor RTL om wel met een nieuwprogramma te komen c.q. om te gaan concurreren. Extra kijkers gegarandeerd, maar wat is de praktijk? Inderdaad, ze hebben een kartelafspraak gemaakt en zenden geen van tweeën nieuws uit: Geen echte concurrentie dus.

Kom op, John de Mol, laat SBS dat gat vullen, zodat ik dat gruwelijk partijdige CNN zowel zaterdag- als zondagochtend kan negeren.

Jan Tak :
Bij kartelvorming maken partijen met elkaar de afspraak om gezamenlijk met één product dan wel verhaal naar buiten te treden teneinde elkaar niet te beconcurreren. Dit is bedrijfsmatig maar ook politiek ongunstig voor de concurrentie dan wel voor de kiezer. Economisch is kartelvorming verboden maar de politiek maakt altijd haar eigen regels doch in beiden blijft het verwerpelijk.
Toen in 1980 bleek dat KVP, ARP en CHU separaat geen deuk meer in een pakje boter konden slaan nam de KVP het initiatief tot samenwerking om de verdeelde christelijke markt te bespelen en zo onder één vlag nl. het CDA de kiezer te bedotten. Het zou geen kartelvorming zijn geweest als men ook in de verschillende kerken de gelovigen identiek zou benaderen maar zover ging het niet.
Het CDA bedot dus gesanctioneerd door diezelfde politiek de goegemeente.

donderdag 18 apr 2019

Jan Hensen :
Er is een duidelijk verschil tussen de ambtenaar en "Ron Broers".
Het ene wordt de werkgever afgedaan en bij het andere is het OM ingeschakeld. Het is nergens in de media te vinden of de ambtenaar het geld moet terugbetalen (lijkt me wel) en of er disciplinaire maatregelen worden genomen.
Deze is dus niet te vergelijken met de andere zaak.

Juist als er volledige informatie ontbreekt, is het altijd maakelijk om vanaf de zijlijn dingen te roepen (samenzwering, kartyel, buitensluiten, huilie huilie).

woensdag 17 apr 2019

Ronald Sörensen :
Het vormen van het CDA is geen voorbeeld van kartelvorming, omdat het open en eerlijk is gegaan.
De kern van de zaak is het elkaar heimelijk gunsten toestaan in ruil voor een wedergunst.
het kartel zit heel diep. Leden van niet kartel partijen krijgen dat op hun boterham. Zie de twee voorbeelden.
een sjoemelende ambtenaar € 200.000,- wordt niet vervolgd, maar bij een vermoeden van "niet regelementair" handelen door mijn vriend Ron Boers gaat het OM een onderzoek instellen.

Mijn andere vriend Geert Wilders. Zijn uitspraak "minder etc." leidt tot vervolging.
De honderden bedreigingen aan zijn adres worden geseponeerd.

De vraag is alleen : Hoe komst het dat ze zo arrogant misbruik maken van hun positive?
Het is toch klip en klaar?

woensdag 17 apr 2019

Jan Tak :
Is in de politiek het CDA niet op initiatief van de katholiek Piet Steenkamp gevormd om een neergaande belangstelling in "geloofspolitiek" het hoofd te bieden en is het CDA zodoende het ultieme voorbeeld van kartel-vorming tussen partijen?

woensdag 17 apr 2019

Ronald Sörensen :
http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/ambtenaar-belt-voor-211000-euro-maar-krijgt-geen-ontslag/ar-BBW155e?li=BBoPOOe&ocid=iehp

https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/om-onderzoekt-betalingen-aan-ron-boers/24946

Wie is onderdeel van het kartel?

woensdag 17 apr 2019

Jeroen Waardenburg :
Ach ja van regentenkliek naar kartel om dat T. Baudet dat zegt;in een kartel kan nog wel is positiefs zitten maar niet in regentenkliek.

Zonder dat de politieke Bij Ronald Sörensen
(van de ene partij naar de andere partij)het zelf weet maakt hij ook deel uit van een kartel in dit geval een rechts kartel.Maar goed zelf na denken is zowel bij links als recht uit den boze.

Het blijft lachen met deze zowel linkse als rechtse politieke clouwns die ook nog is hun zaken vullen over de ruggen van de hardwerkende bevolking.

maandag 15 apr 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties