Treurnis geldt nog niet voor bijstandsgerechtigden

(Door Hans Roodenburg)

De beroerde economische situatie voor de overheid in Nederland heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de hoogte van de normbedragen in de bijstand. Die worden grotendeels


geïndexeerd (aangepast aan het stijgende prijspeil).Wellicht komen er wél politieke aanpassingenaan de mogelijkheden om een bijstandsuitkering te verkrijgen. Nog strakker zal gecontroleerd worden op fraude, oneigenlijk gebruik en op gemakzucht in de WWB (Wet werk en bijstand).

Door regeringsbeleid heeft per 1 januari 2012 de opeenstapeling van inkomens (en uitkeringen) in één gezin al consequenties gekregen voor de bijstandsuitkering. Er vindt thans een zogenoemde ‘huishoudinkomentoets’ plaats: het inkomen en de uitkering van (volwassen) inwonende kinderen tellen ook mee bij het bepalen of er een aanvullende bijstandsuitkering moet worden gegeven.


Rotterdam telde eind vorig jaar 32.090 huishoudens met een bijstandsuitkering. Dat zijn er 4350 (16 procent) méér dan eind 2008, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gelukkig blijkt de groei in percentages niet het grootst in Rotterdam te zijn. Veruit bovenaan staat Almere met een toename van het aantal bijstandsgerechtigden van 46 procent naar 4690 thuiswonende mensen onder de 65 jaar).

Tóch telt Rotterdam samen met Amsterdam (34.490 gevallen) in aantallen het meeste aantal mensen met bijstand. Ongeveer 1 op de 20 inwoners in Rotterdam heeft met een bijstandsuitkering te maken.


Lokale markt

Het aantal bijstandsuitkeringen kan per gemeente sterk verschillen. De regionale ontwikkelingen houden verband met onder meer de lokale arbeidsmarkt en de demografische kenmerken van de desbetreffende bijstandspopulatie, merkt het CBS op.

In heel Nederland liepen eind 2011 circa 316.000 bijstandsuitkeringen aan thuiswonende mensen tot 65 jaar. Vaak gaat het om alleenstaanden. Aan echtparen zijn er 40.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Administratief wordt de minimale huishouduitkering toegerekend aan de oudste.

Een tiende deel van het totaal aantal bijstandsuitkeringen in Nederland zit dus in Rotterdam. In Amsterdam zelfs iets meer. Voorts moet ook erop gewezen worden dat mensen die onvoldoende AOW hebben opgebouwd aan aanvulling uit de bijstand (de AIO) kunnen krijgen om niet onder het nationale minimumniveau te duiken.

Het moge duidelijk zijn dat in steden als Rotterdam met een grote allochtonenbevolking, die zich vaak pas op latere leeftijd hier heeft gevestigd, een groter beroep op een aanvulling op de AOW wordt gedaan dan in de kleinere steden en op het platteland, waar Nederlanders meestal van geboorte af aan hebben gewoond. Zij hebben minimaal de volle AOW. Volgens prognoses zal 1 op de 10 AOW’ers in Rotterdam in 2015 een aanvulling moeten krijgen op grond van de AIO.


Bodemvoorziening

De bijstand (Wet Werk en Bijstand) is de absolute bodemvoorziening in de Nederlandse sociale uitkeringen. Wie op helemaal niks kan terugvallen of te weinig inkomen heeft om van te leven, kan er een beroep opdoen.

Het normbedrag thans voor een alleenstaande is netto €634,80 per maand (+ een maximale toeslag van €253,92) en voor partners die een huishouden vormen netto €1269,60 per maand. De bedragen zijn zonder vakantiegeld en eventuele bijzondere bijstand in bepaalde situaties.

Hoe dan ook, voor al deze mensen is het natuurlijk op een houtje bijten. In veel gevallen krijgen ze overigens nog huur- en zorgtoeslag, waarmee hun vaste lasten voor wonen en ziektekosten nog enigszins worden gedempt.

Uit andere CBS-gegevens blijkt dat in het postcodegebied Rotterdam-Ommoord de meeste ouderen van 65 jaar en ouder wonen. Het gaat in sommige delen van de wijk zelfs om meer dan 30 tot 40 procent van de bewoners. Vermoedelijk gaat het om mensen die hun hele leven in hetzelfde huis zijn blijven wonen. Immers vele woningen en flats zijn circa 40 jaar terug gebouwd.


Nieuwland

Andere wijkdelen waar veel 65-plussers zijn geconcentreerd in de regio zijn in Schiedam Nieuwland, nabij de ’s-Gravelandseweg en de Maasboulevard en in Rotterdam Zuid in de nieuwbouw van IJsselmonde. Ook hierbij geldt vaak dat het om nieuwbouw gaat die 40 tot 50 jaar terug tot stand is gekomen.

Het zijn over het algemeen ook mensen die niet beschikken over mooie aanvullende pensioenen op de AOW. Voor zover zij dat wél hebben, worden ze getroffen door de aangekondigde korting van vele pensioenfondsen volgend jaar 1 april (als het doorgaat!). De AOW zelf wordt waarschijnlijk de komende jaren wél geïndexeerd.

Dat betekent dus, hoe hoger het aanvullende pensioen, hoe meer men inlevert (in euro’s). Een automatische vorm van nivellering waarbij heel veel mensen niet stil staan. Overigens bij percentsgewijze aanpassingen van de pensioenen is het precies andersom. Hoe meer pensioen men heeft, hoe beter de koopkracht dan wordt!

Roberto Timero :
Misschien zit de treurnis toch wel in het feit dat een inwonend en werkend kind z'n eerste verdiende minimumloon in mindering ziet worden gebracht op de uitkering van zijn vader of moeder.
Volgens de VVD is dat gerechtigheid. Volgens mij is dat niet liberaal!

zaterdag 03 maart 2012

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties