Kernenergie voor klimaat

8343-kernenergie-voor-klimaat

(van de redactie)

Zonder aanzienlijke uitbreiding van kernenergie zijn de klimaatdoelen moeilijk haalbaar. Dat zei Cornel Feruta, directeur van de IAEA, de kernenergie-organisatie van de Verenigde Naties, afgelopen maandag in Wenen. De IAEA bij monde van Feruta staat niet alleen in die opvatting. Het IPPC , de klimaatorganisatie van de WMO, de Wereld Meteorologische Organisatie, gaat in haar modellen uit van de noodzaak van een verveelvoudiging van energievoorziening door kernenergie tot 2050 om de temperatuurstijging te beteugelen tot 1,5 graad.

Het zal zonder grote uitbreiding van het gebruik van nucleaire energie moeilijk zijn het doel van het verminderen van schadelijke uitstoot en het bestrijden van klimaatverandering tehalen, zo zei het hoofd van het International Atomic Energy Agency (IAEA) maandag 7 oktober. Cornel Feruta, de waarnemend directeur-generaal van het agentschap sprak tijdens de opening van de allereerste internationale conferentie over klimaatverandering en de rol van kernenergie in Wenen.


objectief?
Daar waren 550 deelnemers uit 79 landen en van 18 internationale organisaties bijeengekomen om op wetenschap gebaseerde informatie uit te wisselen over de rol van kernenergie bij het verminderen van de klimaatcrisis. Een uitwisseling die objectief en niet door ideologiepolitiek gestuurd wordt. Dat daar dringend behoefte aan is, heeft de discussie in Duitsland laten zien met de politiek opportune 'Atomausstieg', waardoor het land een van de duurste en meest vervuilende energieproducenten van de wereld is.

Sprekers namens de IAEA wezen erop dat kernenergie ongeveer een derde van alle koolstofarme elektriciteit bijdraagt, vrijwel geen broeikasgassen veroorzaakt terwijl er op dit moment ongeveer 10 procent van de totale elektriciteit wereldwijd mee wordt geproduceerd.

problemen kernenergie
De IAEA onderkent dat er aanhoudende bezorgdheid bestaat bij het publiek over de potentiële gevaren voor de gezondheid en het milieu als gevolg van radioactief afval van kerncentrales. Cornel Feruta zei te hopen dat vorderingen met betrekking tot opslag en verwijdering van dergelijk materiaal de angst voor de duurzame opslag op lange termijn zullen doen verminderen. Of dat voldoende is om de zorg van tegenstanders weg te nemen is twijfelachtig, maar in het licht van de dreigende klimaatrampen zullen afgewogen keuzen gemaakt moeten worden die ons allen aangaan en niet alleen het geweten of de overtuiging van tegenstanders.

publieke acceptatie
Tijdens de bijeenkomst werd ook door andere sprekers op het probleem van radioactief afval gewezen als zijnde een 'onopgeloste kwestie' die moet worden opgelost aangepakt. In een toespraak bracht Liu Zhenmin de nucleaire veiligheid ter sprake, die hij beschreef als "een belangrijke publieke zorg, vooral na de ongevallen met Fukushima en angsten die verband houden met terrorisme".

De grote startkosten van kernenergie blijven een belangrijk punt, vervolgde de heer Zhenmin, de hoge kosten daarvan vereisen overheidsverplichtingen en publieke acceptatie. Dat terwijl hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en wind, in prijs blijven dalen en daarmee steeds concurrerender worden met conventionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde bronnen.

Nucleaire technologie speelt ook naast energieproductie een belangrijke en positieve rol in de samenleving, vervolgde Zhenmin. Ze wordt gebruikt voor het monitoren van vervuiling en het helpen bij de diagnose en behandeling van kankers en andere ziekten. Stralingstechnologie helpt voorkomen dat voedsel wordt bedorven en wordt gebruikt bij het ontstaan van nieuwe gewassen die aangepast zijn aan een zekere mate van klimaatverandering.

60% tot 500% toename kernenergie
Zowel Feruta als Zhenmin wezen op het werk van het IPCC, de VN-klimaat organisatie die belast is met het verstrekken van objectieve, wetenschappelijke rapporten over het veranderende klimaat. Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graad boven pre-industriële niveaus, zullen we de manier waarop we energie produceren ingrijpend moeten veranderen.

In zijn modellen voor een duurzame energietoekomst heeft het IPCC een toename van de opwekking van kernenergie in 2050 opgenomen. Die toename varieert al naar gelang het model tussen de 60% en 500%.

Jeroen Waardenburg :
Met het klimaat is niets aan de hand,het klimaat de natuur gaat zijn eigen gaan dan weer warmer dan weer kouder en dan weer warmer,en de natuur het klimaat is niet maakbaar,dus al die bangmakerij door de klimaatmafia,laat ze maar is grouwe klimaatsopje gaar koken.

Voorts zijn er twee pracht toepassingen maar daar hoor je niemand over ;waterstof en kernenergie.
Tja het is zo simpel he.

zaterdag 12 okt 2019

Jan Jaap Vogel :
Ik ben het op dit punt niet eens met de milieubewegingen.
Kernenergie produceert geen CO2 en is dus niet milieubelastend.
Natuurlijk worden er wel radioactieve afvalproducten gemaakt, maar deze kunnen veilig opgeborgen worden. Hierna is wel een continue bewaking nodig, want niemand wil een vuile kernbom.
Technologisch kunnen we goede en (minimaal even belangrijk) veilige kerncentrales maken. Alleen zijn de kosten voor een nieuwe centrale (zowel bouw als exploitatie) hoog. De terugverdientijd is behoorlijk lang.

vrijdag 11 okt 2019

Jan Tak :
Niks vijandig Ronald gewoon onder elkaar lekker vliegen afvangen het houdt ons scherp.
Zoals ik ooit hier een keer schreef heb ik een certificaat mbt omgang radioactieve bronnen, niet omdat ik er mijn toekomst van wilde maken maar gewoon ieder jaar een cursus om 's winters wat te doen te hebben.
Zodoende blijf je altijd scherp als er weer nieuws is.
Zelf heb ik ooit een overdosis straling gehad en daar toen behoorlijk van geschrokken, maar geen zorgen dit is al weer zo'n 40 jaar geleden gebeurd en ik ben er nog steeds. Uiteindelijk blijkt zo'n eenmalige overdosis minder effect na te laten dan bijv. een leven lang roken en bovendien is het maken van kinderen ook goed geslaagd:-)

Maar er is natuurlijk wel verschil tussen stralings-absorpsie iets waar we vanuit de natuur en zeker op grote hoogten allemaal aan bloot staan en een fysieke besmetting, dat laatste gebeurt natuurlijk bij een kernramp waar je naast een eenmalige overdosis straling ook de radio-actieve stof in ademt.

donderdag 10 okt 2019

Ronald Sörensen :
Klopt Jan

Goed dat je mijn reactie falscificeert, ondanks het feit dat zoiets wetenschap vijandig ??? of zoiets blijkt te zijn?

Uiteraard heb ik ook eerst gegoogled

https://www.scientias.nl/de-grootste-kernrampen-ooit/
De bovengenoemde twee sprongen er qua aantal uit.

Helaas vallen in alle centrales door diverse ongelukken slachtoffers. Waar gehakt wordt vallen spaanders. In mijn tijd was dat vooral de haven. Gelukkig nooit een reden geweest om hem te sluiten, maar om over te gaan op containers.donderdag 10 okt 2019

Jan Tak :
Citaat:Het is mondiaal twee keer fout gegaan (een fractie dus)
Wel eerlijk blijven Ronald:
Sellafield, Groot-Brittannië
Windscale, Groot-Britannie
Lucens, Zwitserland
Belojarsk, Sovjet-Unie
Three Mile Islands, USA
Tschernobyl, Oekraïne
Tokai Mura, Japan
Forsmark, Zweden
etc.
En ons eigenpetten:
26 okt. 2018 - SCHAGEN - Bij de Hoge Flux Reactor in Petten is vannacht de radioactieve stof tritium gelekt.

Dit is maar een fractie waar we van weten.

donderdag 10 okt 2019

Ronald Sörensen :
Natuurlijk is kernenergie de oplossing. We importeren nu al uit België en Frankrijk.
Het probleem is dat de tegenstanders van kernenergie hun niet op wetenschappelijke feiten gebaseerde gevoelens zo prominent mogen en kunnen ventileren, dat ze de publieke opinie sterk beïnvloeden.
En zoals zo vaak bij klimaatgekkies worden tegenstanders verkettert en democratische regels met voeten getreden. Het aloude communistische credo: Wij hebben gelijk dus waarom naar andere meningen luisteren.
Het is mondiaal twee keer fout gegaan (een fractie dus)
Tsernobyl: Leerde ons nooit meer te experimenteren zonder goede begeleiding en voorzorgsmaatregelen.
Fucushima : Geen centrale’s in aardbeving c.q. tsunami gebieden.

Het probleem is dat iedere gemeente die een kerncentrale op haar grondgebied zal zetten, een opstand van angstige burgers kan verwachten. Ik vermoed dat de “milieudeskundigen” dan ineens wel naar de bevolking willen luisteren.

donderdag 10 okt 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties