Intercity Barge wapen tegen congestie op terminals

8146-intercity-barge-wapen-tegen-congestie-op-terminals (Door Janny Kok)


European Gateway Services (EGS) en de Danser Group melden vol trots het bewezen vervoerssucces van de Intercity Barge als binnenvaartdienst dat binnen en rond het Rotterdamse havengebied operatief is. Deze binnenvaartdienst bedient diverse klanten door hun containers binnen een bepaalde tijdslot op te halen of af te leveren op een terminal of depot naar keuze.

De Intercity Barge neemt ze aan boord en brengt ze vervolgens naar de ECT terminals voor verder vervoer over zee of naar het achterland. De binnenvaartdienst kan na het eerste operationele jaar een vervoersresultaat van ruim 100.000 containers melden en kan al doende ervoor zorgen dat congestie op en aan de terminals tot het verleden zal gaan behoren.


zeeschepen krijgen prioriteit
Congestie op dit soort terminals is nog steeds een groot probleem; zeker als individuele binnenvaartschippers maar een paar containers op een terminal komen ophalen voor verder achterland vervoer, of komen afleveren voor verder zeetransport. Een van de oplossingen om congestie te voorkomen is afhandeling op een specifiek terminalgedeelte voor binnenvaartschepen. Dat voorkomt wachttijden voor laden of lossen, waarmee de binnenvaart nadrukkelijk te maken heeft. Er is echter een ‘maar’. Terminal operators geven in de praktijk prioriteit aan de behandeling van zeeschepen, omdat de zeerederijen immers hun klanten zijn. Deze manier van doen kan opstoppingen op de terminals veroorzaken. Datzelfde constateerde binnenvaartondernemer Theo van de Wijgaard al voor de eeuwwisseling. Hij ontwikkelde concept voor de zogenoemde ‘waterbakfiets’.

Waterbakfiets
Van de Wijgaard bracht destijds de duwbakcombinatie Maxandu onder de scheepsnaam Hydra in de vaart. Deze nam al rondvarend in de Rotterdamse haven kleine hoeveelheden containers van de diverse terminals aan boord om ze vervolgens op de terminals te brengen voor zeevervoer of natransport over land.

Het Waterbakfiets concept om containers overal op te halen en af te leveren, sloeg aanvankelijk niet aan, maar later wel. Uiteindelijk wist de een-na-laatste eigenaar van de Waterbakfiets – NedCargo Container Barging – een jaarlijks vervoersresultaat van 500.000 TEU [6 meter lange container] tussen de terminals in de haven van Antwerpen en Rotterdam te bereiken. Deze grootste container ‘vletwerk’ operator in de Benelux verkocht de Waterbakfiets vrij recent aan het echtpaar Hovestadt in Werkendam die de activiteiten onder de V.O.F. Bernard voort zet. NedCargo deed dat omdat zomaar rondjes in de haven varen om een paar containers op te pikken vanuit haar perspectief een achterhaald operationeel concept is geworden.

uitbreiding wegens succes
Het positieve vervoersresultaat van de Intercity Barge shuttle service daarentegen spoort de initiatiefnemers EGS (een werkmaatschappij van Hutchison Ports ECT Rotterdam) en de Danser Group aan om de service binnenkort verder uit te breiden. Het succes van de Intercity Barge kan zitten in de vaste uren, waarop de containers van de diverse klanten bij de ECT terminals kunnen worden opgehaald of afgeleverd. Het samenbrengen van die containers voor een bepaalde terminal bevordert de snelheid van afhandeling op de ECT terminals en dringt opstoppingen op deze zeeterminals terug.

Jeroen Waardenburg :
Rolmopsen in glazen pot zijn toch gemakkelijk te vervoeren,waarom doet men weer zo moeilijk.

donderdag 18 jul 2019

Jan Tak :
Snap hier, ondanks de poging tot duidelijk uitleg, niets van?
Het is gewoon het Albert Hein concept: je levert je lege flessen in en neemt de volle weer mee?
Dat kan met containers toch ook? Wat is dan nieuw hieraan?

donderdag 18 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties