Geef elke Rotterdammer één verhandelbare parkeerplaats

8235-geef-elke-rotterdammer-n-verhandelbare-parkeerplaats (Door Han van der Horst)

De Schiedamse wethouder Jeroen Ooijevaar (Groen Links) heeft een bijzonder plan om de parkeerdruk in zijn gemeente te verlagen. Hij wil elke inwoner het recht geven op één parkeerplaats. Niet meer, niet minder. Wie daar geen gebruik van hoeft te maken bij ontstentenis van een auto, kan die verkopen aan de meestbiedende, bijvoorbeeld een gezin in een villawijk met twee of drie auto´s.

Uiteraard zitten er allerlei haken en ogen aan dit plan. Op welke leeftijd krijg je dit parkeerrecht? Bij de geboorte al of pas als je volwassen wordt? Of wanneer je de leeftijd hebt om op een scooter te rijden? Kun je die parkeerplaats alleen maar houden of verkopen? Of is het ook mogelijk om hem te verhuren om er een achter de hand te houden voor het geval je later tóch een eigen auto neemt?


Gaat het om het récht om een auto te parkeren en is dat dan gratis voor de hele stad of moeten zulke rechthebbenden in bepaalde gebieden toch de parkeermeter vullen? Het kan natuurlijk zijn dat wie parkeert zonder zo´n recht altijd en overal de parkeermeter tegen het lijf loopt en wie zijn recht gebruikt niet? Of gaat het om een fysieke aanwijsbare parkeerplaats. Dan ben je in het centrum een spekkoper en in een buitenwijk niet. Hoe zal de handel verlopen als het niet om een aanwijsbare parkeerplaats gaat maar om een recht? Komt er dan een door de gemeente te organiseren beurs met dagkoersen? Of moeten de liefhebbers gewoon op Marktplaats kijken?

Aantonen dat je de auto mag parkeren, is gemakkelijk: met een niet te vervalsen vignet op de voorruit. Dat is het probleem niet.

Het plan heeft veel voordelen: een goed waar in de stad gebrek aan is – parkeerruimte – word eerlijk verdeeld. Wie ervoor kiest geen auto te rijden, wordt daarvoor beloond. Zal die beloning hoog zijn? Een gezin met twee volwassen kinderen, heeft zo al vier vergunningen in huis. Aan de andere kant zullen bedrijven wellicht geneigd zijn parkeerrechten te kopen voor personeelsleden van buiten de gemeente die met de auto naar het werk komen. Of krijgen bedrijven ook parkeerrechten? Zullen die niet uitsluitend aan natuurlijke personen gebonden zijn? Als je die laatste vraag ontkennend beantwoordt, dan wordt het hele voorstel waarschijnlijk een wassen neus.

Hoe dan ook, het voorstel van de Schiedamse wethouder Jeroen Ooijevaar kun je niet van de ene op de andere dag invoeren. Er zitten nog te veel haken en ogen aan.

Toch is het een interessante gedachte, ook voor het Rotterdamse college: geef elke stedeling recht op het parkeren van één auto en maak dat recht verhandelbaar. Sla de handen ineen met de Schiedamse collega´s om te zien of je dit idee op een haalbare en eerlijke manier uit kunt werken.

Jan Tak :
Dit parkeerplan van de hr. Ooievaar lijkt mij zo bezopen dat het wel weer in de traditie van een jeneverstad past. Iedere Schiedammer van 18+ zal dan straks parkeerbelasting gaan betalen zelfs als hij geen auto heeft (of dacht iemand dat het recht gratis zal zijn?) en de Schiedammer die buiten de stad werkt betaalt straks twee maal want het parkeerrecht van Schiedam zal in Rotterdam niet worden erkend.
Dit alles afgezien van het feit dat de Schiedammer niets heeft aan een parkeerrecht in een buurt met te weinig plaatsen? Dan slaan de buren elkaar de hersens in want betaald is betaald.

Haha Meneer Ooievaar heeft, voor de politieke buhne, een windei gelegd.

vrijdag 30 aug 2019

van de uitgever :
WORDT DONATEUR VAN RV&M. Maak een vaste bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

Afzender : RV&M
emailadres contact@vandaagenmorgen.nl

vrijdag 30 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties