Een beetje fascist; kan dat?

6936-een-beetje-fascist-kan-dat (Door Ronald Sörensen)

Onze burgemeester heeft velen in ons land de ogen geopend door te beweren, dat iedere moslim wel een beetje salafist is. Voor de goede orde het salafisme wordt door de AIVD als een bedreiging voor ons land gezien. Dus eigenlijk is iedere moslim volgens Aboutaleb een beetje bedreiging voor ons land. (Foto: Burgemeester Aboutaleb © Gemeente Rotterdam)

Salafisten willen hun grote voorbeeld volgen en onze burgervader stelt dat alle moslims dat willen en vervolgt hij: Christenen willen toch ook op Jezus van Nazareth lijken? Ik moet zeggen dat ik als christen eigenlijk beledigd zou kunnen zijn over die vergelijking. Mohammed en Jezus zijn niet te vergelijken.

Laat ik over die laatste beginnen. De enige gewelddadige actie van Jezus vindt plaats als hij de tollenaars uit de tempel drijft Math 21: 12-13 Verder niets dan pais en vree. Keer gewelddadige vijanden de wang toe en stenigt overspelige vrouwen niet en wees vergevingsgezind (77 keer) Heel moeilijk om daar op te lijken. Een geweldig moeilijke opgave waarmee christenen al eeuwen worstelen. In de 14e eeuw schreef Thomas a Kempis zijn “Navolging van Christus” een boek dat leidt tot verdieping in het lijden van Christus en oproept tot zelfopoffering. Significant voor de boodschap van Christus, is dat hij vooral aanzet tot innerlijke bezinning. De mens dient vooral zichzelf en zijn begeerten te overwinnen. Adam en Eva konden er geen weerstand aanbieden en hebben daardoor het Paradijs moeten verlaten. Pas innerlijke kracht kan de mens het eeuwige leven – na de dood – weer teruggeven.

De tegenstanders van Christus in zijn tijd zijn mensen die denken dat het volgen van dogma’s en vaste religieuze regels de kern van het leven is. Vandaar zijn voortdurende (geweldloze) worsteling met mensen, die wel dogmatisch leven voorschrijven en anderen die dat niet doen veroordelen : De Farizeeën en Schriftgeleerden. Jezus stelt zelfs in zijn vergelijking van “De Barmhartige Samaritaan” dat een heiden of ongelovige beter kan handelen in de ogen van de Almachtige dan Schriftgeleerden en andere dogmatisch levende Joden. Voor moslims en joden een onvoorstelbare gedachte.

Voor de navolging van Mohammed dienen we de Koran en de Hadith te lezen. Het boekje van arabist wijlen prof Jansen: Islam voor varkens, apen etc. geeft een mooi overzicht. De levenswandel van Jezus en Mohammed verschillen als dag en nacht. Mohammed geeft zijn volgelingen concrete richtlijnen (zuilen) om hun leven beter in te richten, maar zet zich ook enorm af tegen andersdenkenden; sterker hij roept op tot strijd tegen hen. Niet alleen door overredingskracht, maar ook met geweld.

Zijn levenswandel – volgens de burgemeester willen alle moslims dat dus een beetje nadoen – is ook totaal anders. Hij wordt karavaandrijver en geeft zich na het ontvangen van zijn openbaringen via aartsengel Gabriël op het religieuze vlak. Hij toont zich op dat gebied uitermate onverdraagzaam. Tegenstanders worden uitgescholden en beschimpt. Eén van hen zelfs vermoord. Uiteindelijk leidt een strijd over geloof tot het uitroeien van alle Joodse mannen in Medina en de verkoop van hun kinderen en vrouwen als slaaf. Verder schrijft hij in onze Westerse ogen uiterst merkwaardige regels neer over seksualiteit. Regels die tot vandaag de dag op alle plekken waar moslims wonen problemen geven. Vrouwen zijn de verleidsters en mannen de slachtoffers! Zelf huwde Mohammed negen vrouwen, waaronder de zevenjarige Aicha. Het huwelijk werd – hoe mild (sic) - pas twee jaar later geconsumeerd. Aan dat voorbeeld moet iedere moslim maar denken als zijn dochter die leeftijd bereikt.

Verder is het leven van Mohammed een aaneenschakeling van conflicten, die allemaal om een gewelddadige oplossing vragen. Ziehier de profeet waar iedere moslims volgens Aboutaleb toch een beetje op wil lijken.

Het beste is natuurlijk om de resultaten van de oproepen van Mohammed in de praktijk te zien. Of zoals Jezus zei: Aan de vruchten herkent men de boom. Geen enkel islamitisch land erkent de universele rechten van de mens. In geen enkel islamitisch land worden de rechten van minderheden beschermt. Geen enkel islamitisch land geeft mannen en vrouwen gelijke rechten. In de meeste islamitische landen staan op geloofsafval zware straffen. Enz,enz.

Ik begrijp dat de burgemeester van Arnhem zich van de opvatting, dat hij eigenlijk ook een beetje salafist is, distantieert. Opmerkelijk in een gemeenschap waar men elkaar als broeder en zuster aanspreekt. Marcouch wil dus niet zijn broeders hoeder zijn. Begrijpelijk: De opmerking van Aboutaleb geeft namelijk de indicatie waar ik mee begon. Moslims zijn als je het letterlijk neemt een potentieel gevaar!Je kan niet een beetje salafist zijn! Een beetje geweld gebruiken of een beetje terugkeren naar de donkere middeleeuwen. Zie de aanhef van mijn stukje.

Gelukkig hebben de salafisten in ons land (nog) niet de overhand en kan de burgemeester precies gaan uitleggen, wat hij bedoelt. Hoe dan ook, erg slim is zijn ontboezeming niet.

chris ripken :
Als Rotterdams Burger heb ik geen zeggingsschap over de burgemeester zetel, wel ben ik wakker.

dinsdag 16 jan 2018

Jan Tak :
Nog even dit:
Geboren en jaren lang gewoond in Rotterdam, woon ik al weer tijdje in het behoudende Barendrecht. In 2005 werd ik hier op straat aangesproken door PvdA'ers, of ik wel wist dat Barendrecht een nieuwe Burgemeester - tw Jan van Belzen - zou krijgen, dat hij van SGP huize was en wat dit voor ons dorp zou betekenen. Ze voerden actie om benoeming te voorkomen.

En dan komt diezelfde PvdA, 4 jaar later, met een praktiserend mohammedaan als burgemeester van Rotterdam, een wolf in schaapskleding, die zijn eigen dochter de deur uitschopte omdat ze met een "ongelovige" jongen omging.
Rotterdam "let op uw saeck"


zaterdag 13 jan 2018

Jan of Kees of Piet Tak :
Eersten, laten we een eind maken aan de flauwe kul van een dubbele nationaliteit en de medewerking daaraan door onze Burgerlijke Stand.
Ten tweede, stop als Overheid om een Marokkaanse vader bij aangifte van zijn kind "verplicht" te laten kiezen voor een, door een vreemde mogendheid voorgeschreven, religieuze voornaam.

Daarnaast is het belachelijk dat men met een administratieve handeling simpel de achternaam kan wijzigen maar je voor het wijzigen van de voornaam naar de rechter moet. Je zal maar Enis heten en je vader, in benevelde toestand, als voornaam Peter opgaf, sta je voor de rest van je leven als P.Enis geregistreerd, nou sterkte ermee. ( Sorry heer Enis)
Welke partijen hebben die idioterie ooit verzonnen totaal overbodig nu iedereen een Burger Service nummer heeft.


zaterdag 13 jan 2018

Ronald Sörensen :
De burgemeester blijft salafisme verdedigen en zegt zelfs dat ook christenen salafistisch kunnen zijn.
Een semantisch truckje. Nogmaals de vergelijking tussen Christus en Mohammed is voor christenen beledigend. Maar ja, een moslim die rekening houdt met de mening van anderen?

Over Mohammed. Is de meest gegeven naam aan jongens afgelopen jaar. De NOS wil ons anders doen geloven, maar wij Mogen van het mediakartel niet alles weten dus ook zij hebben een truck uitgehaald.
Mohamed, Mohammed, Mohamud en Mahmut zijn als aparte namen genoemd zodat ze net buiten de totp vielen! Onze kinderen krijgen dus vooral christelijke namen!

vrijdag 12 jan 2018

Ronald Sörensen :
Over tien minuten begint het debat. Ik ga kijken via mijn p.c.
Opvallend is dat de meest conservatieve moskeeën (zijn ze eigenlijk allemaal) openlijk hun steun hebben uitsgesproken voor Aboutaleb.
Tot voor kort vonden ze hem maar erg slap.
Moskeeën die haatpredikers hebben uitgenodigd.
Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

donderdag 11 jan 2018

Jeroen Waardenburg :
Wordt tijd dat er weer een echte burgemeester komt,en niet deze buitenlander die de burgermeesterzetel ten onrechte bezet aan het houden is;Rotterdamse Burgers WAKKER worden.

woensdag 10 jan 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Trouwringen bij caféruzie

(Door Jim Postma)

Tijdens mijn inmiddels duizenden cafébezoeken in deze stad maakte ik heel wat caféruzies mee. Koning Alcohol was en is daarin meestal de boosdoener. Zo was ik ooit getuige dat in ons bekend café ‘De Schouw’ aan de Witte de Withstraat een barbaarse ruzie ontstond over een gokautomaat. Een toen nog jonge collega van mij, Piet Koster van Het Vrije Volk, werd in het conflict door een brute dronkenman neergeslagen. Met een bloedend gezicht lag hij op de grond.

Pas later bleek dat die lafhartige klap (onze Piet kon zich amper of niet verdedigen) zijn grootste geluk ter wereld werd. Op de gokkast zelf won hij namelijk - zoals zo velen - amper wat of niets. Toen hij op dat moment uitgestrekt lag, ontfermde zich een onbekende schone jonge dame over hem. Zij hielp hem overeind en verzorgde zijn wonden. Het werd liefde op het eerste gezicht. Piet en Vera trouwden later met elkaar, kregen kinderen en het werd tot in de lengte van dagen één groot stralend huwelijk…

Na die gemene rot klap heeft Piet overigens nooit meer op een gokkast gespeeld. Zo wijs was hij wel. Liefde en geluk zijn namelijk nooit te winnen op zo’n duivelse, vaak verslavende, kast. Inmiddels is mijn goede collega van destijds, dus Piet Koster, al weer enkele jaren geleden overleden.

Kemphanen
Recent was ik weer getuige, nu in café Centraal aan de Zwartjanstraat, van zo’n onbenullige caféruzie. Toevallig zat ik met mijn barkruk tussen de twee kemphanen in. Het ging om een gepensioneerde zwaarlijvige slager en een gesjeesde filosoof met een grote grijze bromsnor. De aanleiding van de barruzie was de leesbril van de overigens homofiele slager. Vervolgens gingen zij elkaar uitmaken voor ‘rotte vis’, zoals je ziet in de strips van Astrix en Obelix.

In hun scheldkanonnade werd zelfs God meerdere malen vervloekt. Totdat barkeepster Yvonne de boel probeerde te sussen door te zeggen: ‘God bestaat helemaal niet!’

De beide kemphanen werd hierdoor even de mond gesnoerd. Toen zei Yvonne: ‘God zit in jezelf..’ De filosoof dacht even na en zei toen aarzelend: ‘O, Die zit dus in je hersenen.’

Waarop de slager opnieuw begon met: ‘Dan zit Die zeker niet in jou. Want jij hebt helemaal geen hersenen!’

Nu ontplofte de filosoof tegen de slager, met: ‘Weet je wat jij bent hè. Een vuile vieze ruige varkenspoot.’

Op dat moment stond ‘Ruud de glazenwasser’ op. Een krachtpatser met het figuur van Jerommeke uit Suske en Wiske.

Onderweg naar de café-uitgang sprak hij vredelievend met zijn bekende gulle lach:

‘Heren, heren toch! Ben zo weer terug. Ik ga even twee trouwringen voor jullie halen!’


  • Nieuw

  • Reacties